Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác tuần

Chiều ngày 17/10, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức cuộc họp giao ban công tác tuần để cho ý kiến vào các nội dung quan trọng. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện. Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe và thảo luận các nội dung: Kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, đề xuất nhu cầu điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ đến năm 2025; Công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024; Báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, tiến độ hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới nâng cao cấp huyện; Báo cáo giải trình theo yêu cầu của Văn phòng điều phối nông thôn mới Trung ương và kế hoạch chi tiết phục vụ thẩm định hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Đại biểu phát biểu ý kiến

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị đối với kết quả thực hiện chỉ tiêu kế hoạch sử dụng đất, đề xuất nhu cầu điều chỉnh các chỉ tiêu sử dụng đất đã được phân bổ đến năm 2025, trên cơ sở rà soát bước 1 của Phòng TN&MT, UBND huyện chỉ đạo bám sát quy hoạch vùng huyện đã được phê duyệt, kế hoạch đầu tư công, trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; chủ động bám sát định hướng về đất quốc phòng, an ninh, văn hóa, thể thao, giáo dục, y tế, công tác đầu tư dồn ghép điểm trường, phát triển cụm công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tính toán bổ sung các dự án mới.

Về công tác chuẩn bị đầu tư năm 2024, Phòng Tài chính Kế hoạch rà soát lại kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 – 2025, thống kê cập nhật đầy đủ những dự án đã được đề cập trong kế hoạch đầu tư công, trung hạn, đề xuất điều chỉnh, bỏ một số dự án không cần thiết; làm rõ hiện trạng sử dụng đất đối với từng dự án để có kế hoạch đề xuất về danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; rà soát các điều kiện cần thiết để khởi công dự án mới, trong đó đảm bảo yêu cầu phải phù hợp với các quy hoạch lớp trên, yêu cầu về PCCC, quan tâm đến một số dự án đầu tư thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025, các công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ huyện;  UBND huyện chỉ đạo Phòng tài Chính kế hoạch tính toán để đề xuất, sớm phân bổ nguồn lực cho các Dự án.

Đối với báo cáo kết quả tự kiểm tra, rà soát, tiến độ hoàn thiện hồ sơ nông thôn mới nâng cao cấp huyện, Thường trực Huyện ủy yêu cầu UBND huyện tiếp thu ý kiến của các đại biểu; các địa phương tự rà soát các tiêu chí; các ngành như tài nguyên môi trường, kinh tế hạ tầng, văn hóa thông tin, giáo dục, y tế, lao động thương binh xã hôi tự rà soát tiêu chí phụ trách, có báo cáo cụ thể chi tiết làm cơ sở để Thường trực Huyện ủy chỉ đạo các nội dung tiếp theo. UB MTTQ cùng với các tổ chức chính trị xã hội giám sát việc thực hiện chủ đề công tác năm về nâng cao chất lượng đời sống nhân dân gắn với thực hiện chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới. UBND huyên có văn bản chỉ đạo về công tác vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị gắn với chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh; 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà; chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo ANTT;  MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội huyện tăng cường giám sát việc thực hiện các quy  định mới như luật dân chủ cơ sở; thành lập đoàn kiểm tra do đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy phụ trách xã làm trưởng đoàn có sự tham gia MTTQ các đoàn thể, kiểm tra đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, đảm bảo hoàn thành tốt mục tiêu công nhận huyện Nông thôn mới nâng cao năm 2022.

Thường trực Huyện ủy đã cho ý kiến vào các nội dung: Kết quả, tiến độ triển khai Đề án xây dựng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và thành lập cụm công nghiệp; Phương án bố trí kinh phí, nguồn lực thực hiện chủ trương, kế hoạch dồn ghép điểm trường trên địa bàn huyện cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

                                                           Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)