Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát HĐND tỉnh làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 28/3/2019, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về tình hình triển khai, kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 50 ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về việc bố trí nguồn nhân lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Làm việc với Đoàn có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – TUV, Bí thư Huyện ủy; Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan.

Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân nên việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với thực hiện Nghị quyết số 50 ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh đã đạt được nhiều kết quả.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện báo cáo tại buổi làm việc

Đến nay, bộ mặt nông thôn của huyện đã có nhiều khởi sắc và chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Cơ sở hạ tầng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc, miền núi được đầu tư xây dựng ngày càng hoàn thiện; các dự án hỗ trợ sản xuất được triển khai thực hiện có hiệu quả góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn. Hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng được nâng cao; trật tự an toàn xã hội và an ninh quốc phòng được giữ vững, lĩnh vực văn hoá, giáo dục, y tế, môi trường được nâng cao. Đến hết năm 2018, huyện Đầm Hà có 6/9 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 23 thôn đạt chuẩn khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 31,92 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giảm còn 1,68%. Huyện Đầm Hà có 14 thôn thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn trong đó có 4 thôn thoát trước lộ trình 1 năm, hiện nay huyện còn xã Quảng Lâm chưa hoàn thành Chương trình 135 và 5 thôn chưa thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu, đề xuất 1 số nội dung với Đoàn công tác

Tại buổi làm việc, huyện Đầm Hà cũng đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm ưu tiên bố trí ngồn lực để huyện đầu tư các công trình hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất; giúp huyện kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư, liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhât là các sản phẩm chủ lực của huyện và quan tâm đào tạo bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ làm công tác nông thôn mới, chương trình 135 tại các cấp.

Đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Hồi, Phó chủ tịch HĐND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Đầm Hà đã đạt được trong thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM gắn với thực hiện Nghị quyết số 50 ngày của HĐND tỉnh về việc bố trí nguồn nhân lực đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn, hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017 – 2020. Đồng thời đồng chí đề nghị trong thời gian tới huyện Đầm Hà cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động để người dân tích cực tham gia hơn nữa trong xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc triển khai thực hiện chương trình NTM và 135; tập trung huy động tối đa các nguồn nhân lực đảm bảo cho 2 xã đạt chuẩn NTM trong năm 2019 và phấn đấu đưa xã Quảng Lâm đạt chuẩn NTM vào giữa năm 2020. Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu kinh tế, phát triển sản xuất theo hướng hàng hóa tập trung; quan tâm đến công tác giảm nghèo, hỗ trợ xây nhà ở cho người nghèo, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn huyện.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà