Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công bố quyết định luân chuyển, bổ nhiệm viên chức quản lý

Ngày 27/3/2019, UBND huyện Đầm Hà đã tổ chức công bố các Quyết định về việc luân chuyển, bổ nhiệm viên chức quản lý các cơ quan, đơn vị. Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện dự và trao quyết định.

Theo quyết định của UBND huyện, ông Ngô Trường Nghiệp thôi giữ chức Đội phó Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Lương Việt Quảng thôi giữ chức Phó GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất được điều động, bổ nhiệm giữ chức Đội phó Đội Kiểm tra trật tự đô thị và môi trường; ông Nguyễn Hữu Hậu thôi giữ chức Phó GĐ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất; ông Hoàng Văn Dứng thôi giữ chức Phó GĐ Trung tâm Phát triển quỹ đất được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó GĐ Trung tâm Thủy lợi – Giao thông và Môi trường. Thời gian bổ nhiệm kể từ ngày 1/4/2019.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện trao Quyết định bổ nhiệm các chức danh

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các đồng chí được bổ nhiệm mới

Phát biểu tại buổi công bố, đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện mong muốn các đồng chí được bổ nhiệm trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy trí tuệ, năng lực của mình, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị ngày một vững mạnh, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện nhà.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà