Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đầm Hà triển khai nhiệm vụ quý II/2019

Ngày 27/3, Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã tổ chức hội nghị lần thứ 25 (kỳ họp mở rộng) để đánh giá tình hình công tác quý I, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2019; nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Trong quý I, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình của địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ chính trị. Trong đó, quán triệt, cụ thể hóa Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 04/12/2018 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 20-NQ/HU ngày 12/12/2018 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019 và chủ đề công tác năm về “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch” đồng thời ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/HU ngày 25/01/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy để thực hiện. Tập trung hoàn thiện Đề án sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã và thôn, bản, khu phố huyện Đầm Hà năm 2019; Ban hành Quy định thí điểm khung tiêu chí đánh giá, xếp loại hằng tháng đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng. Trong quý, kinh tế – xã hội tiếp tục duy trì ổn định, một số lĩnh vực tăng so với cùng kỳ (Dịch vụ tăng 11,9%, CN-TTCN tăng 4,4%), thu ngân sách đảm bảo tiến độ đề ra. Chương trình xây dựng Nông thôn mới, chương trình 135 được triển khai tích cực. An sinh xã hội được đảm bảo, tổ chức tốt các hoạt động phục vụ nhân dân đón Tết đảm bảo vui tươi, thiết thực, an toàn. Môi trường đầu tư tiếp tục được cải thiện, thu hút các nhà đầu tư lớn đầu tư vào các dự án trên địa bàn huyện; Các chỉ số về cải cách hành chính, sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp được nâng cao, qua khảo sát 89,9% số phiếu đánh giá rất hài lòng, 10,1% số phiếu đánh giá hài lòng. Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ được thực hiện trên cơ sở rà soát tổng thể giữa năng lực, trình độ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Các đại biểu tham gia ý kiến

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận, báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ tại cơ quan, đơn vị. Nghe và cho ý kiến vào báo cáo quyết toán tài chính cấp ủy năm 2018, công tác tổ chức, cán bộ.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy ghi nhận biểu dương những kết quả đạt được trong quý I/2019. Đồng chí đã thắng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và đề nghị trong thời gian tới các cấp ủy, chính quyền trong huyện tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác năm “Xây dựng và nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động dịch vụ, du lịch”; phát triển nông nghiệp gắn với công nghệ cao. Nâng cao hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, thông tin tuyên truyền; công tác dân vận của cả hệ thống chính trị. Tiếp tục tinh giản bộ máy biên chế, công tác tổ chức và cán bộ; trong đó đánh giá hiệu quả hoạt động của các cơ quan hợp nhất, cơ quan khối và mô hình hoạt động của cơ sở và nhất thể hóa chức danh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động hiệu quả; Tổ chức sát hạch chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện. Triển khai Đề án đưa công an chính quy về địa bàn các xã. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy và cơ quan, đơn vị; Chú trong công tác phát triển đảng; Tổ chức hội thi Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố giỏi cấp huyện năm 2019. Thực hiện thống nhất chương trình kiểm tra, thanh tra, giám sát; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai, tài nguyên khoáng sản. Trong lĩnh vực sản xuất tập trung phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi, phát triển các sản phẩm Ocop, chương trình xây dựng NTM.Bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội.

                     CTV.(Minh Hải- Trần Hoàn ( TT TTVH Đầm Hà)