Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát của Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 13/9/2022, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Tỉnh ủy do đồng chí Hoàng Bá Hướng,  Phó Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế làm việc của Cấp ủy; xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và một số nội dung công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 7 năm 2022 đối với Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà. Dự buổi làm việc có Thường trực Huyện ủy, các cơ quan, ban Đảng và Đảng ủy các xã Quảng Lâm, Quảng Tân.

Bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong thời gian qua, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã quyết liệt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện các quy định của Đảng, Nhà nước về công tác cán bộ. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được tăng cường, củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ huyện; xây dựng sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; công tác quản lý nhà nước trên các mặt được quan tâm, tình hình chính trị – xã hội ổn định, quốc phòng – an ninh được giữ vững.

Công tác cán bộ của huyện những năm qua có nhiều đổi mới; xây dựng được đội ngũ cán bộ cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác điều động, luân chuyển cán bộ được thực hiện tốt, cán bộ được rèn luyện thử thách trong thực tiễn công tác, khắc phục tình trạng trì trệ của cán bộ; Công tác quy hoạch cán bộ được chú trọng, một số cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng phát triển được đưa vào quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho huyện đã khẳng định được trình độ, năng lực, trách nhiệm trong quá trình công tác.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025, Huyện ủy Đầm Hà đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền, học tập, quán triệt triển khai thực hiện nghị quyết; bám sát nghị quyết và chương trình hành động đại hội để kịp thời xây dựng các kế hoạch triển khai các nhiệm vụ chính trị; phân công nhiệm vụ cụ thể đối với các Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; kịp thời xây dựng, ban hành, điều chỉnh các quy chế, quy định về công tác cán bộ. Công tác kiểm tra, giám sát được Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy quan tâm, chỉ đạo, đảm bảo đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong kiểm tra, giám sát về công tác cán bộ đã được đưa vào Chương trình hàng năm và toàn khóa.

Đồng chí Hoàng Bá Hướng, Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng đoàn giám sát phát biểu kết luận buổi làm việc.

Sau khi nghe BTV Huyện ủy Đầm Hà báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện quy chế làm việc của Cấp ủy; xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và một số nội dung công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến tháng 7 năm 2022 và kiểm tra các loại văn bản, sổ sách của Đảng bộ huyện và Đảng ủy xã Quảng Lâm, Quảng Tân, đồng chí Hoàng Bá Hướng đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ huyện trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện và cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên về công tác Đảng, công tác cán bộ. Đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới, BTV Huyện ủy Đầm Hà tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị, quy chế làm việc đã đề ra trong nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng hoạt động tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức; thường xuyên đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh từ cơ sở; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ, phát triển Đảng.

Quốc Nghị