Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Những kết quả bước đầu trong thực hiện chuyển đổi số toàn diện

Thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Đầm Hà đã chủ động và có những triển khai cụ thể, quyết tâm chuyển đổi số toàn diện, đồng thời, xác định chuyển đổi số là nền tảng cho mục tiêu phát triển mới của huyện.

Xác định chuyển đổi số là xu thế tất yếu, là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa lâu dài trong giai đoạn mới nhằm giúp nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân và tạo sự đổi mới căn bản, toàn diện trong hoạt động lãnh đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị của huyện. Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành chương trình hành động, các kế hoạch cụ thể để lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các nội dung công việc một cách đồng bộ, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm. Cụ thể như: Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nghị quyết về chuyển đổi số theo hình thức trực tuyến để chuyển tải thông tin tới từng chi, đảng bộ, CBCCVC và nhân dân; thành lập Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của cấp huyện và tại toàn bộ 9 xã, thị trấn, phân công người đứng đầu chính quyền các cấp đảm nhận vai trò trưởng ban… Triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử trên địa bàn huyện giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030; thành lập Tổ công nghệ số cộng đồng ở 70/70 thôn, bản, khu phố; triển khai nền tảng địa chỉ số gắn với bản đồ số; 100% các xã, thị trấn chủ động xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số… Các cơ quan, đơn vị chủ trì tham mưu triển khai chỉ đạo đối với các mục tiêu đã được đề ra đối với lĩnh vực chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Trung tâm HCC huyện giải quyết các TTHC trên môi trường mạng

Trên cơ sở triển khai thực hiện các nhiệm vụ về chuyển đổi số toàn diện, đến nay huyện Đầm Hà đã đạt được những kết quả bước đầu ở các lĩnh vực: Về phát triển chính quyền số tại Đầm Hà, có thể kể đến việc 100% TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã hiện nay đều được cập nhật, số hóa quy trình giải quyết lên Hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu một cửa điện tử để giải quyết trên môi trường mạng. 100% cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn được cấp phát sử dụng chữ ký số trong trao đổi văn bản điện tử; 100% người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương sử dụng chữ ký số, xử lý công việc trên hệ thống chính quyền điện tử phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành và ra quyết định; 100% công việc ở cả 2 cấp từ huyện đến xã được xử lý toàn bộ trên hệ thống chính quyền điện tử. Qua đó, giúp đẩy mạnh triển khai thực hiện việc số hóa hồ sơ, giấy tờ ngay từ cấp xã, đảm bảo việc kết nối, chia sẻ dữ liệu trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử. Trung tâm Hành chính công huyện cũng đã bước đầu thực hiện được việc số hoá (scan) thành phần hồ sơ ngay từ bước tiếp nhận, từ đó tiếp tục luân chuyển hồ sơ trên môi trường mạng để giải quyết theo quy trình. Đối với việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử (Đề án 06 của Chính phủ) trên địa bàn huyện đến nay đã được Công an huyện chủ trì thực hiện đảm bảo theo KH, đã có trên 2.000 công dân của Đầm Hà được cấp CCCD gắn chip đồng thời với cấp mã định danh điện tử; gần 3.000 trường hợp đã có thẻ CCCD gắn chip được cấp mã định danh điện tử bổ sung…

Công an huyện triển khai cấp CCCD và tài khoản định danh điện tử cho công dân

Trong lĩnh vực phát triển kinh tế số tại huyện, bước đầu cũng có những kết quả nổi bật. Hiện nay, tại Trung tâm Hành chính công, Chi cục Thuế khu vực Đầm Hà – Hải Hà, Viễn thông Đầm Hà và UBND các xã, thị trấn đã đưa vào triển khai biên lai điện tử, hóa đơn điện tử, dịch vụ thanh toán phí, lệ phí trong giải quyết TTHC. 100% doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh bán hành qua mạng đã triển khai sử dụng hóa đơn điện tử. BHXH huyện Đầm Hà cũng đẩy mạnh hơn việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID trên điện thoại thông minh.

Với những kết quả đã đạt được, thời gian tới, huyện Đầm Hà tiếp tục đề ra những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương để triển khai hiệu quả chuyển đổi số toàn diện, trong đó tiếp tục tập trung đầu tư phát triển hạ tầng số; khai thác, sử dụng hiệu quả các ứng dụng, phần mềm đã triển khai; phối hợp với các ngành chức năng, doanh nghiệp viễn thông xây dựng, phát triển hạ tầng viễn thông phủ lõm sóng di dộng và mạng băng rộng; triển khai các giải pháp để phổ cập điện thoại di động thông minh trên địa bàn huyện; Các cơ quan, đơn vị tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số đối với lĩnh vực của mình; tập trung đầu tư trang thiết bị, hệ thống hạ tầng thông tin đảm bảo triển khai hiệu quả Chính quyền điện tử; số hóa hồ sơ và giải quyết TTHC tại Trung tâm Hành chính công huyện và bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã…

Quốc Nghị