Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 9/11, Đoàn giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy do đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã làm việc với huyện Đầm Hà về việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý và sử dụng đất rứng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền cấp huyện.
Dự và làm việc với Đoàn có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo các phòng, ban, các đơn vị liên quan.

Huyện Đầm Hà có tổng diện tích đất lâm nghiệp 20.387,4 ha (đất rừng sản xuất là 13.022,4 ha; đất rừng phòng hộ là 7.365 ha); đất nuôi trồng thủy sản là 2.178,4 ha. Thời gian qua, công tác quản lý, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản luôn được huyện Đầm Hà quan tâm, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ, hiệu quả. Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo UBND huyện xây dựng, ban hành 27 văn bản về công tác quản lý đất đai, đất nuôi trồng thủy sản, đất rừng sản xuất. Việc lập quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng; xây dựng và thực hiện đề án giao đất, giao rừng, cho thuê rừng được triển khai thực hiện theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đến nay, huyện đã quyết định giao đất, giao rừng, cho thuê đất, thuê rừng và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 360/382 hộ với tổng diện tích 720,43 ha. Đối với công tác lập quy hoạch diện tích đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản, huyện đã phê duyệt, triển khai đồng loạt 6 quy hoạch, 2 đề án phát triển kinh tế thủy sản và chuyển đổi nghề; quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác đầu tư hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản. Tổng số hộ dân được giao, cho thuê diện tích đất, mặt nước nuôi trồng thủy sản là 386 hộ.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, tham gia ý kiến làm rõ một số kết quả, hạn chế, vướng mắc trong công tác giao đất, cho thuê đất,  chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quản lý và sử dụng đất rứng, đất nuôi trồng thủy sản; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, hoạt động của Ban Chỉ đạo rà soát công tác giao đất, cho thuê đất, quản lý đối với đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình thuộc thẩm quyền.v.v. Huyện Đầm Hà cũng đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến việc hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai; cho phép đo đạc, xây dựng cơ sở dữ liệu đất bãi triều ven biển theo hướng chính quy, hiện đại; phê duyệt kinh phí cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tập huấn, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đất đai cấp huyện, xã.

Đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Ngọc Tuấn – Phó trưởng Ban dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả huyện Đầm Hà đã đạt được trong thời gian qua, đồng chí đề nghị trong thời gian tới, huyện Đầm Hà cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy trong lĩnh vực đất đai, giao đất, cho thuê đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản; quan tâm rà soát tổng thể, rà soát kết luận của cấp ủy, tham mưu thực hiện đúng tiến độ; kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong việc giao đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát trực tiếp thường xuyên, giám sát chuyên đề. Đối với những  đề xuất, kiến nghị của huyện, đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, giải quyết.

Đoàn Giám sát của Ban Thường vụ tỉnh ủy giám sát thực địa tại thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập

Trước đó, Đoàn đã đi giám sát thực địa tại các xã Quảng An, Tân Lập và xã Đầm Hà.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)