Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy làm việc với huyện Đầm Hà

Ngày 11/11, đoàn giám sát của Ban Dân vận Tỉnh ủy do đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy là trưởng đoàn đã có buổi làm việc với huyện Đầm Hà về việc triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền.
Dự và làm việc với đoàn có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội huyện và các ban, đơn vị liên quan.

Thời gian qua, việc thực hiện Quy định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền được huyện Đầm Hà tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc, phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; nhận thức, vai trò, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, các ngành và đội ngũ cán bộ tham mưu giúp việc có nhiều chuyển biến tích cực. Đồng chí Bí thư Huyện ủy và người đứng đầu các cấp ủy trực thuộc Huyện ủy luôn quan tâm sâu sát; kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc giải quyết hoặc trực tiếp giải quyết theo thẩm quyền những phản ánh, kiến nghị của công dân; định kỳ hàng tuần, hàng tháng đều thực hiện việc tiếp công dân tại trụ sở theo đúng quy định; duy trì chế độ giao ban giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, bản, khu phố. Từ năm 2019 đến nay, đồng chí Bí thư Huyện ủy đã tiếp 73 lượt công dân liên quan  đến 78 vụ việc (không có đoàn đông người); tiếp nhận, chỉ đạo, xử lý 32 lượt đơn thư, phản ánh, kiến nghị; trực tiếp chủ trì tiến hành 2 cuộc đối thoại giải quyết kiến nghị của công dân. Bí thư Đảng ủy 9 xã, thị trấn tiếp 120 lượt công dân, 104 vụ việc; tiếp nhận 81 lượt đơn thư phản ánh, kiến nghị; chỉ đạo giải quyết xong 77/81 đơn thư, đang tiếp tục xem xét giải quyết 4 đơn thư. Cấp ủy, chính quyền luôn tạo điều kiện để MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân phát huy vai trò tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền. MTTQ huyện đã phối hợp, tổ chức 18 cuộc tiếp xúc cử tri với Đại biểu Quốc hội, HĐND cấp huyện, 113 cuộc ở cấp xã; thực hiện công tác hòa giải ngay từ cơ sở với 76 tổ với 372 hòa giải viên ở khu dân cư; tham gia hòa giải thành công 102 vụ việc; phát huy vai trò giám sát của Ban thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng tổ chức 50 cuộc thanh tra, 184 cuộc giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý, giải quyết các vụ việc theo thẩm quyền. Qua đó, góp phần phát huy quyền làm chủ của nhân dân, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, các đại biểu cũng đã tham gia ý kiến, làm rõ một số kết quả, tồn tại, hạn chế, giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; nâng cao vai trò, trách nhiệm của MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Huyện Đầm Hà đã đề xuất, kiến nghị một số vấn đề liên quan đến tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; bồi dưỡng, trao đổi kinh nghiệm cho cán bộ phụ trách công tác kiểm tra, giám sát, công tác hòa giải ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Phó Trưởng Ban Dân Vận Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả của huyện Đầm Hà trong việc triển khai thực hiện Quy định trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ Quốc, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng chí đề nghị, trong thời gian tới, huyện Đầm Hà cần tiếp tục quan tâm tiếp thu góp ý của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội vào dự thảo các văn bản chỉ đạo liên quan đến quyền, lợi ích của nhân dân; tiếp thu góp ý những kết quả sau giám sát của MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội sau hội nghị giao ban Bí thư chi bộ, tiếp xúc cử tri, sau hội nghị nhân dân ở cơ sở và các buổi làm việc của lãnh đạo HĐND, UBND với MTTQ và các đoàn thể. Tiếp thu và thông báo kết quả tiếp thu góp ý của UBND. Đối với Huyện ủy, quan tâm chỉ đạo tiếp thu góp ý cho cán bộ, đảng viên về đạo đức công vụ, phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, vai trò tiên phong gương mẫu, việc thực hiện các chủ trương, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trách nhiệm trong thực thi công vụ thông qua việc lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên hàng năm ở nơi cư trú. Tạo điều kiện để lấy ý kiến phản ánh của nhân dân phản ánh ở nơi cư trú đối với cán bộ, đảng viên và thông qua hội nghị kiểm điểm đánh giá đảng viên hàng năm.

Đoàn thực hiện giám sát đối với Đảng ủy xã Đầm Hà

 Trước đó, Đoàn đã thực hiện giám sát đối với Đảng ủy xã Đầm Hà

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)