Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt phòng chống dịch covid -19

Nhằm hạn chế tiếp xúc, phòng chống dịch covid – 19, nâng cao hiệu quả chi tiêu, tiết kiệm chi phí xã hội, thúc đẩy hoạt động thanh toán điện tử, UBND huyện Đầm Hà vừa có văn bản chỉ đạo về việc đẩy mạnh thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trên địa bàn huyện.

Căn cứ Chỉ thị số 22/CT – TTg ngày 26/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam; công văn số 294/QUN1 ngày 16/4/2020 của Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh Quảng Ninh về đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt hạn chế lây nhiễm covid – 19 ; Công văn số 3512/UBND – TM2 ngày 7/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Ninh về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ giải pháp đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt đối với dịch vụ công trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Đầm Hà đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân tích cực tham gia sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt của Agribank chi nhánh huyện Đầm Hà Đông Quảng Ninh và các ngân hàng khác trên địa bàn huyện bằng việc sử dụng các dịch vụ hữu ích như: mở tài khoản, phát hành thẻ ATM, cho vay thấu chi qua thẻ ATM, thu hộ tiền điện, tiền nước, cước viễn thông, cước di động, cước truyền hình, học phí, viện phí, nộp thuế điên tử…. Đăng ký dịch vụ E Mobile Banking, SMS Banking, Internet Banking để thực hiện các dịch vụ thanh toán và chuyển khoản trên thiết bị di động thông minh; tư vấn các sản phẩm tiền gửi tiết kiệm, vay vốn phù hợp cho người dân.

Để triển khai thực hiện hiệu quả thanh toán không dùng tiền mặt, UBND huyện đề nghị UBND các xã, thị trấn phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Đầm Hà Đông Quảng Ninh, Điện lực Hải Hà phổ biến đến tận các thôn, khu phố và người dân, tư vấn hướng dẫn, vận động người dân sử dụng các dịch vụ thanh toán không dùng tiền mặt để tiết kiệm chi phí, thời gian giao dịch, hạn chế tiếp xúc, phòng chống dịch covid – 19, nhất là thanh toán tiền điện, tiền nước sinh hoạt, thời gian triển khai từ tháng 10/2021.

UBND các xã, thị trấn sẽ phối hợp với Agribank chi nhánh huyện Đầm Hà bố trí địa điểm  tạo điều kiện tư vấn mở tài khoản cho nhân dân tới từng thôn, xóm.

                                             Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)

Trả lời