Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Quân sự huyện quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Quy định, Nghị quyết, quyết định của các cấp

Sáng ngày 4/1/2024, Đảng ủy Ban CHQS huyện tổ chức hội nghị quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các Quy định của Trung ương, các Nghị quyết của BCH Đảng bộ tỉnh, các quy định, quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết của Huyện ủy cho toàn thể cán bộ, đảng viên đơn vị.

Tại hội nghị, đã quán triệt Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Quy định số 132-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn nội sinh, động lực cho phát triển nhanh, bền vững; Nghị quyết số 20-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Quy định số 1216-QĐ/TU ngày 12/10/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc thực hiện Quy định số 11-QĐ/TW ngày 18/2/2019 của Bộ Chính trị “về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của dân”; Quyết định số 1217-QĐ/TU ngày 12/10/2023 của BTV Tỉnh ủy, ban hành Quy chế tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy; Quyết định số 1242-QĐ/TU ngày 20/11/2023 của BTV Tỉnh ủy về việc ban hành Bảng danh mục chức danh, chức vụ lãnh đạo và tương đương của hệ thống chính trị tỉnh Quảng Ninh; Nghị quyết số16 -NQ/HU ngày 10/12/2023 của Huyện ủy về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

Đảng ủy quân sự huyện quán triệt, triển khai các Quy định, NQ của TW, Tỉnh ủy và Huyện ủy

Cán bộ, đảng viên BCHQS huyện nghe quán triệt các nội dung tại hội nghị

Thông qua hội nghị, giúp cấp ủy, cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện hiểu, nắm vững những nội dung cơ bản, các nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể được nêu trong từng Nhị quyết, Quy định của Trung ương, của Tỉnh ủy và Huyện ủy, từ đó xây dựng kế hoạch để vận dụng thực hiện có hiệu quả vào thực tiễn trong lĩnh vực công tác, nhiệm vụ chuyên môn của mỗi cán bộ, đảng viên Ban CHQS huyện.

Quốc Nghị