Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra một số công trình đầu tư công trên địa bàn

Sáng ngày 4/1/2024, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan chuyên môn đã đi kiểm tra một số công trình kênh mương thủy lợi trên địa bàn.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện cũng lãnh đạo Phòng Kinh tế – Hạ Tầng, Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện đã đi kiểm tra công trình nâng cấp, cải tạo kênh tưới thôn Đông xã Dực Yên và công trình kiên cố hóa kênh tưới thôn An Sơn xã Quảng An. Tại các công trình, lãnh đạo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện và đơn vị thi công đã báo cáo tiến độ, một số bất cập cần điều chỉnh trong quá trình thi công các công trình.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tuyến mương cấp 3 thôn An Sơn xã Quảng An

Đồng chí Chủ tịch UBND huyện cùng lãnh đạo các cơ quan, đơn vị kiểm tra công trình kiên cố hóa kênh tưới thôn An Sơn

Qua kiểm tra thực tế và nghe báo cáo của các cơ quan chuyên môn, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện rà soát kỹ hiện trạng từng công trình; tổ chức thi công đúng tiến độ, trong quá trình thi công có những bất cập, cần xem xét điều chỉnh đảm bảo phát huy hiệu quả cao nhất của công trình, đảm bảo tiến độ công việc, góp phần sớm đưa các công trình thủy lợi vào sử dụng, phục vụ sản xuất nông nghiệp của Nhân dân.

                                                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)