Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Quân sự huyện họp phiên 6 tháng đầu năm

Ngày 9/6, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức phiên họp 6 tháng đầu năm để ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện chủ trì phiên họp.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Đảng ủy quân sự huyện đã quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, chỉ tiêu, nổi bật là: chủ động tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng giao quân năm 2020. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội nhân dịp các ngày lễ, tết. Quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc các chỉ thị, mệnh lệnh của các cấp về công tác SSCĐ, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn chỉnh các văn kiện, kế hoạch tác chiến theo chỉ lệnh 1237 của Tư lệnh quân khu. Phối hợp với các lực lượng tuần tra, giữ gìn ANCT – TTATXH trên địa bàn. Tích cực tham gia phòng chống dịch covid – 19. Tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch, đảm bảo chất lượng.

Làm tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật gắn với quản lý, định hướng tư tưởng, đảm bảo 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức và hoàn thành tốt nhiệm vụ; thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua Quyết thắng 2020, các đợt thi đua đột kích, cao điểm gắn với phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Làm tốt công tác tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ, tết và Đại hội Đảng các cấp; Quán triệt, thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 35 – CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường đấu tranh phòng chống “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa, triển khai thực hiện kế hoạch LLVT huyện tham gia xây dựng nông thôn mới 2020 hiệu quả, thiết thực, quan tâm, chăm lo đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Tổ chức Đại hội Đảng bộ Quân sự huyện, nhiệm kỳ 2020 – 2025 thành công tốt đẹp. Thực hiện tốt Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương, tích cực đấu tranh ngăn chặn những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, 100% cấp ủy viên các cấp và cán bộ, đảng viên có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống tốt, không có biểu hiện suy thoái về chính trị, đạo đức, lối sống.

Tại phiên họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá về những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, thuận lợi, khó khăn, hạn chế và giải pháp thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quân sự quốc phòng địa phương trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện kết luận hội nghị

Kết luận phiên họp, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự huyện đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Đảng ủy quân sự huyện đã đạt được trong 6 tháng đầu năm. Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, đồng chí nhấn mạnh: Đảng ủy Quân sự huyện cần tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy ban hành Nghị quyết lãnh đạo công tác quân sự, quốc phòng địa phương giai đoạn 2020 – 2025; Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, TKCN, rà soát vật tư thiết bị, sẵn sàng ứng phó với các tình huống, tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh. Hoàn thiện các điều kiện làm việc, cơ sở vật chất, khuôn viên đơn vị đảm bảo hiệu quả, chất lượng công trình, tạo khuôn viên xanh, sạch đẹp. Tăng cường công tác trực SSCĐ. Chăm lo giải quyết tốt các chế độ chính sách nhất là các chính sách liên quan đến các quyết định của Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Đẩy mạnh tham gia chương trình nông thôn mới, nhất là tại xã Quảng Lâm và các xã xây dựng nông thôn mới nâng cao, góp phần hoàn thành mục tiêu huyện về đích nông thôn mới trong năm nay.

Trong công tác xây dựng Đảng, tập trung xây dựng quy chế làm việc của Ban Chấp hành, Ủy ban Kiểm tra, chương trình kiểm tra toàn khóa; xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh; tổ chức học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Tăng cường rà soát, rèn luyện cán bộ, đảng viên trong đơn vị, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

                                       Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)