Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng ủy Công đoàn Cơ quan Huyện ủy Đầm Hà tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Hội nghị cán bộ công chức năm 2021

Sáng ngày 11/1, Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị cán bộ công chức năm 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy; cán bộ, Đảng viên, công chức cơ quan.

Năm 2020, các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy, cán bộ, đảng viên, công chức cơ quan đã bám sát chức năng, nhiệm vụ, chủ động trong công việc, tăng cường phối hợp chặt chẽ trong việc trao đổi thông tin, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ; chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ, Thường trực Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, đột xuất về phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng, trật tự ATXH. Đổi mới công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống, nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận, quyết tâm cao trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; thực hiện cải các hành chính trong cơ quan Đảng gắn với việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện tốt quy chế dân chủ trong cơ quan, phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ nhau trong các hoạt động chuyên môn và công tác phong trào, cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Chu Huy Bân, Chánh văn phòng Huyện ủy, Phó bí thư Đảng ủy cơ quan Huyện ủy báo cáo kết quả công tác năm 2020

Năm 2020, bám sát Nghị quyết về phương hướng nhiệm vụ và chủ đề năm 2020 của tỉnh, của huyện, Công đoàn cơ quan Huyện ủy đã phát động nhiều phong trào thi đua, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, người lao động tham gia như phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Xanh, sạch, đẹp, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” gắn với việc “Xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”, phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới. Từ phong trào thi đua đoàn viên công đoàn đã có nhiều sáng kiến, giải pháp nâng cao chất lượng công tác trong lĩnh vực xây dựng Đảng, trong đó 7 sáng kiến được UBND huyện công nhận. 100% cán bộ, công chức thuộc các cơ quan chuyên môn của Huyện ủy được học tập nâng cao trình độ lý luận, nghiệp vụ, chuyên môn, ngoại ngữ. Đến nay Công đoàn Cơ quan Huyện ủy có 34/36 đồng chí có chuyên môn từ Đại học trở lên. Về lý luận chính trị, có 21/36 đồng chí có trình độ Cao cấp, Đại học, Cử nhân, chiếm tỷ lệ 58,3%; trình độ Trung cấp có 13/36 đồng chí, chiếm tỷ lệ 36,1%. Các phong trào văn hóa, thể dục, thể thao được đẩy mạnh tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong cán bộ, công chức, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Vũ Quốc Hưng, Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Huyện ủy báo cáo kết quả phong trào thi đua năm 2020

Công đoàn đã quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên. Trong năm Ban chấp hành Công đoàn đã tổ chức cho 100% đoàn viên công đoàn tham gia khám sức khỏe định kỳ tại TTYT huyện. Năm 2020 Công đoàn cơ quan Huyện ủy được LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen; Cơ quan Huyện ủy được công nhận cơ quan văn hóa cấp tỉnh; Ban Dân vận; Ban Tuyên giáo Huyện ủy được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng Bằng khen; có 7 đồng chí đạt CSTĐ cơ sở, nhiều tập thể, cá nhân được tỉnh, huyện, các ngành tặng giấy khen.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Việc thực hiện quy chế dân chủ của cơ quan Huyện ủy được thực hiện nghiêm túc. Vai trò lãnh đạo của các cấp ủy đảng được nâng lên, dân chủ trong sinh hoạt Đảng, cơ quan, đoàn thể công khai, dân chủ trong quy hoạch, đào tạo, luân chuyển cán bộ được thực hiện nghiêm túc. Các chế độ của cán bộ, công chức được thực hiện kịp thời, dân chủ, tôn trọng, lắng nghe ý kiến của cán bộ, công chức; nội bộ đoàn kết, thống nhất, không để xảy ra tiêu cực.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng ủy, Công đoàn Cơ quan Huyện ủy năm 2020, đồng chí cũng thẳng thắn nêu nõ những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021: Đối với Ban Tuyên giáo Huyện ủy cần bám sát Nghị quyết Ban Chấp hành Đảng bộ huyện năm 2021, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, xây dựng chương trình công tác phù hợp; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị, đổi mới sáng tạo trong công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận chính trị; tăng cường nắm tình hình tư tưởng trong nhân dân, đề xuất xây dựng ấn phẩm kỷ niệm 20 năm tái lập huyện.

Trong công tác dân vận cần tăng cường đi cơ sở, nắm tình hình tư tưởng nhân nhân, nâng cao chất lượng báo cáo, đề án, triển khai có hiêu quả các mô hình dân vận khéo. Đảm bảo tiến độ, chất lượng công tác kiểm tra, thanh tra, chủ động nghiên cứu kỹ quy định của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, giám sát việc quán triệt các nghị quyết của Đảng.

Đối với Cơ quan Tổ chức –  Nội vụ: cần sắp xếp, phân công đội ngũ cán bộ cho phù hợp, nghiên cứu các văn bản, sớm tham mưu công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. Văn phòng tăng cường công tác bảo mật; quan tâm nâng cao chất lượng tổng hợp ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ; chăm lo đời sống, điều kiện làm việc của cán bộ.

Công đoàn tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, nhân đạo từ thiện, tham gia chương trình nông thôn mới, giảm nghèo, an sinh xã hội, lựa chọn sản phẩm, mô hình phù hợp chào mừng 20 năm tái lập huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy kết luận hội nghị

Kết luận hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đề  nghị chi bộ, các Ban xây dựng Đảng quan tâm bám sát các nhiệm vụ chính trị của Trung ương, tỉnh và của huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội XIII của Đảng; tăng cường công tác phối hợp, có văn bản chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền tới các chi, Đảng bộ về bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; tuyên truyền về Đại hội Hội LHPN, Hội CTĐ, Hội Người cao tuổi. Đối với các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ phụ trách các xã tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng chất các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, phấn đấu có 2 xã đạt NTM nâng cao, 2 xã NTM kiểu mẫu. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề, bài viết thu hoạch; tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Các Ban xây dựng Đảng tham mưu chỉ đạo thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; quan tâm công tác dân tộc tôn giáo; tình hình cán bộ, đảng viên, tình hình nhân dân.

Nhân dịp này, Đảng ủy Cơ quan Huyện ủy đã khen thưởng cho 1 tập thể 4 cá nhân có thành tích xuất sắc.

                                            Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)

Trả lời