Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Công an huyện Đầm Hà: Đơn vị đầu tiên triển khai lắp đặt các thiết bị phục vụ dự án CSDL quốc gia về dân cư

Vừa qua, Công an huyện Đầm Hà đã chủ động rà soát nguồn nhân lực, phối hợp với Viễn thông VNPT kết nối đường truyền đến 8 xã, thị trấn trên địa bàn. Hiện 100% các đơn vị đã hoàn thiện việc kết nối đường truyền dự án CSDL quốc gia về đân cư.

Sau khi kết nối đường truyền, toàn bộ thông tin của công dân được lực lượng Công an thu thập chuyển tải đến Trung tâm CCCD Quốc gia, Bộ Công an phục vụ cho công tác sản xuất, cấp và quản lý CCCD. Để thực hiện các nhiệm vụ trên, Công an huyện Đầm Hà đã chuẩn bị nhân lực, lựa chọn những CBCS có năng lực, trình độ công nghệ thông tin để bố trí 2 tổ lưu động gồm 15 CBCS về trực tiếp cơ sở cấp CCCD khi dự án được triển khai.

Ngày 05/01/2020, Công an tỉnh đã phân công Đoàn công tác gồm cán bộ Cục A06, Phòng PC06 Công an tỉnh, VNPT tỉnh Quảng Ninh phối hợp với Công an huyện Đầm Hà tiến hành lắp đặt hệ thống máy vi tính phục vụ dự án CSDL quốc gia về dân cư. Đại diện Đoàn công tác, Đại tá Nguyễn Văn Dương, Trưởng Phòng PC06 Công an tỉnh Quảng Ninh đã trực tiếp kiểm tra, giám sát việc lắp đặt thiết bị. Bên cạnh đó, các đồng chí cán bộ kỹ thuật Cục, phòng nghiệp vụ đã kiểm tra, kiểm định các thiết bị được cấp phát đảm bảo đúng như trong dự án, đồng thời hướng dẫn Công an các xã tự kiểm tra để nhận bàn giao thiết bị theo quy định. Những thiết bị được trang cấp phục vụ dự án đều rất hiện đại gồm bộ máy tính có cấu hình, tốc độ tốt nhất hiện nay. Đây cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt là Ban Dự án CSDL quốc gia về dân cư, với hy vọng sẽ sớm hoàn thành dự án đúng tiến độ đề ra.

Đại tá Nguyễn Văn Dương trực tiếp giám sát việc lắp đặt thiết bị

Dự án hướng đến xây dựng cơ sở dữ liệu CCCD thống nhất trên toàn quốc, thực hiện thu nhận, quản lý dữ liệu đăng ký CCCD tự động trên cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, giúp lưu trữ, truy xuất, chia sẻ, tìm kiếm thông tin nhanh chóng và tiện lợi nhất. Qua đó phục vụ hoàn thiện dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư, nâng cao chất lượng công tác quản lý Nhà nước về ANTT, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự; hướng tới xây dựng Chính phủ điện tử, tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế, xã hội của cả nước, góp phần phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm./.

 Thân Tú – Công an huyện Đầm Hà