Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Liên đoàn Lao động huyện triển khai nhiệm vụ năm 2021

Ngày 9/1, Liên đoàn Lao động huyện đã tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022; tổng kết phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Thời gian qua, các cấp Công đoàn trong huyện đã chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp đạt kết quả tích cực. Các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến CNVCLĐ được thực hiện đúng, đủ, kịp thời. Công đoàn các cấp thường xuyên quan tâm đổi mới, nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan; thực hiện tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chăm lo lợi ích thiết thực của đoàn viên, người lao động. Các cấp Công đoàn trong huyện đã hỗ trợ xây dựng 5 nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên với số tiền 150 triệu đồng; tổ chức chương trình “Tết sum vầy” cho 185 CNLĐ tại các doanh nghiệp; tổ chức thăm hỏi, tặng quà tháng công nhân với tổng số tiền 92,5 triệu đồng; thăm hỏi, tặng quà tết với tổng số tiền 289,7 triệu đồng. Công tác tuyên truyền về chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước và các ngày truyền thống của tổ chức Công đoàn được quan tâm thực hiện. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Doanh nghiệp giỏi, cơ quan, đơn vị văn hóa”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”, “tham mưu giỏi, phục vụ tốt”.v.v. được triển khai sâu rộng, hiệu quả. Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao  trong CNVCLĐ được đẩy mạnh. Tổ chức Công đoàn được củng cố, kiện toàn.  Đời sống CNVCLĐ ngày càng được nâng lên.

Đại diện LĐLĐ tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2020, phong trào CNVCLĐ và công tác Công đoàn được thực hiện hiệu quả. Liên đoàn Lao động huyện đã tập trung chỉ đạo công đoàn cơ sở tổ chức, triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ, chương trình công tác năm; nhiều chri tiêu hoàn thành đạt và vượt so với kế hoạch. Trong đó tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025; đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19; tổ chức tốt các hoạt động “Tháng công nhân”. Hoạt động công đoàn được đổi mới, hướng về cơ sở, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của CNVCLĐ; chỉ đạo thành lập 1 công đoàn cơ sở; ký kết 1 Thỏa thuận hợp tác về phúc lợi cho đoàn viên công đoàn; tổ chức thành công Ngày hội văn hóa thể thao lần thứ VIII; giới thiệu 53 đoàn viên ưu tú cho Đảng để xem xét kết nạp; kết nạp 41 đoàn viên công đoàn.

Đồng chí Dương Văn Tô – Chủ tịch LĐLĐ huyện phát động phong trào thi đua năm 2021

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục tập trung tổ chức có hiệu quả các phong trào thi đua trong CNVCLĐ gắn với nhiệm vụ cụ thể ở từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh các phong chào thi đua chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, kỷ niệm 20 năm tái lập huyện; triển khai thực hiện tốt chủ đề công tác năm của Liên đoàn Lao động tỉnh “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” gắn với chủ đề công tác năm của huyện “Giữ vững địa bàn an toàn và tốc độ phát triển kinh tế trong trạng thái bình thường mới; tích hợp, bổ sung, hoàn thành các quy hoạch; nâng chất tiêu chí xây dựng nông thôn mới chào mừng kỷ niệm 20 năm tái lập huyện”; tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, nâng cao đời sống cho đoàn viên, người lao động.

LĐLĐ tỉnh tặng cờ thi đua cho tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

LĐLĐ tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

LĐLĐ huyện khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

LĐLĐ huyện khen thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020

Nhân dịp này, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, LĐLĐ huyện Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2020.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)