Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ xã Tân Bình tổ chức thành công Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025

Tiếp tục chương trình làm việc Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, sáng ngày 6/3 diễn ra với nhiều nội dung quan trọng.

Các đại biểu tiếp tục thảo luận, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện của Đại hội, tham gia vào dự thảo báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng  bộ huyện trình tại Đại hội lần thứ XXV. Đại hội đã tiến hành bầu cử đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, gồm 17 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết.

Các đồng chí lãnh đạo huyện tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành hóa mới

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, dân chủ, đổi mới, Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành khóa XVII gồm 11 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư Đảng ủy xã và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết và Chương trình hành động của Đại hội

Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết, Chương trình hành động của Đại hội. Với mục tiêu của Nghị quyết: Tiếp tục đối mới phương thức, nâng cao năng lực, sức chiến đấu, vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tăng cường đoàn kết trong Đảng, đoàn kết toàn dân; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, đảng viên có phấm chất và năng lực hoàn thành tốt nhiệm vụ, được nhân dân tín nhiệm. Phấn đấu đến năm 2021 xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, năm 2022 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu. Phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản tập trung, sản phẩm chủ lực theo hướng hàng hóa gắn với bảo vệ môi trường. Tăng cường thu hút đầu tư, phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội. Giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Phấn đấu giá trị sản xuất nông nghiệp hàng năm tăng 6% trở lên. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại tăng 25%/năm trở lên. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt trên 120 triệu đồng/năm…

Ngay sau Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức rút kinh nghiệm để các chi, Đảng bộ sẽ tổ chức Đại hội trong thời gian tới đảm bảo thực hiện đúng quy trình, dân chủ, phát huy tinh thần đổi mới. Qua đó, tạo sự chuẩn bị tốt nhất để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025 thành công.

Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)