Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Nguồn vốn Quỹ hỗ trợ nông dân – động lực thúc đẩy người nông dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện Đầm Hà

Trong những năm qua, để tháo gỡ những khó khăn do thiếu vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh cho hội viên, nông dân trên địa bàn. BCH Hội Nông dân huyện Đầm Hà đã chủ động tích cực tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về “nông nghiệp, nông dân, nông thôn”; Kết luật số 61-KL/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới và xây dựng giai cấp Nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020”.

Để cụ thể hóa những nhiệm vụ trọng tâm mà Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện Đầm Hà chỉ đạo tập trung hướng tới chính là tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án, chương trình hỗ trợ hội viên, nông dân; đặc biệt là Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động Quỹ hỗ trợ nông dân Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020” được các cấp hội triển khai rộng rãi tại các chi hội thôn, bản, khu phố, trở thành một trong những chỉ tiêu thi đua quan trọng trong xếp loại thi đua đối với các xã, thị trấn của toàn huyện. Tính đến nay, tổng nguồn vốn Quỹ HTND trên địa bàn huyện đang quản lý 2.832 tỷ đồng. Trong đó nguồn quỹ HTND Trung ương Hội 500 triệu, nguồn quỹ cấp tỉnh đạt 1.350 tỷ đồng, nguồn cấp huyện đạt 1.032 tỷ đồng. Nguồn vốn vay được các cấp Hội giải ngân kịp thời, đúng đối tượng theo các dự án, mô hình đã phê duyệt. Đồng thời chú trọng tới các hoạt động tư vấn, hướng dẫn hội viên, nông dân sử dụng đồng vốn vay hiệu quả; thực hiện đúng các quy định về quản lý vốn, thu hồi nợ đến hạn nhằm đảm bảo toàn và không ngừng tăng trưởng nguồn quỹ HTND.

Dải ngân nguồn Quỹ HTND cho các hộ dân tại xã Dực Yên

Nguồn vốn Quỹ HTND đã và đang cho thấy phát huy hiệu quả thiết thực, là điều kiện cần thiết để hội trực tiếp giúp đỡ, hỗ trợ nông dân, xây dựng thành công các mô hình kinh tế, xóa đói giảm nghèo vươn bền vững như: Chăn nuôi gà thương phẩm, ngan sao, gà bản Đầm Hà, nuôi trâu sinh sản, nuôi cá hồng mỹ, mô hình thanh long ruột đỏ… góp phần phát triển kinh tế xã hội nói chung của toàn huyện. Đồng thời nâng cao đời sống của hội viên, nông dân cũng như góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế và phát triển các hình thức sản xuất kinh tế tập thể theo hướng thành lập các chi, tổ, hội nghề nghiệp để cùng sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản cho người nông dân tại địa phương.

Thời gian tới, Hội Nông dân huyện Đầm Hà tiếp tục đẩy mạnh việc hỗ trợ hội viên, nông dân sản xuất kinh doanh cũng như hướng dẫn, tư vấn giúp nâng cao kiến thức khoa học kỹ thuật, công nghệ mới trong sản xuất. Tiếp tục vận động các nguồn lực về vốn, giống, vật tư để hỗ trợ hội viên, nông dân đầu tư xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh phù hợp với điều kiện của từng địa phương, đáp ứng yêu cầu của thị trường và sản xuất theo chuỗi liên kết giá trị sản phẩm để hội viên, nông dân không chỉ xóa đói giảm nghèo mà vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình.

Mở rộng quy mô sản xuất theo chuỗi liên kết sản phẩm

                                                          Trường Thọ – HND huyện Đầm Hà