Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ xã Đầm Hà kỷ niệm 60 năm thành lập 16/7 (1963-2023)

Sáng ngày 15/7/2023, Đảng bộ xã Đầm Hà long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã 16/7 (1963-2023). Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy; các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ huyện; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện và xã Đầm Hà qua các thời kỳ; cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.

Trải qua 60 năm xây dựng và trưởng thành, với 17 kỳ đại hội Đảng bộ xã Đầm Hà đã vận dụng sáng tạo và cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng vào điều kiện thực tiễn ở địa phương, từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, làm cho diện mạo của xã thay đổi toàn diện và đáng tự hào. Đảng bộ đã lớn mạnh không ngừng cả về số lượng và chất lượng. Từ một chi bộ có 8 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ đã có 183 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. Đảng bộ đã phát huy được sức mạnh tổng hợp và có trách nhiệm quan trọng trong việc lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị đáp ứng được yêu cầu của từng giai đoạn lịch sử cách mạng trong suốt 60 năm qua.

Các đại biểu dự lễ kỷ niệm

Phát huy truyền thống cách mạng, anh hùng, trong nhưng năm qua, kinh tế- xã hội trên địa bàn xã bước phát triển vượt bậc và toàn diện; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, phát huy tiềm năng, thế mạnh của xã ven biển, nhân dân xã Đầm Hà đã tập trung phát triển kinh tế biển theo hướng bền vững; bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, ngày càng khang trang, hiện đại. Thu nhập bình quân đầu người đạt 87,04 triệu đồng/người/năm. Hạ tầng kỹ thuật, các thiết chế văn hóa, xã hội được quan tâm đầu tư nâng cấp, xây mới đồng bộ, phục vụ ngày càng tốt hơn nhu cầu của người dân. Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai có hiệu quả, năm 2017 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, năm 2020 xã đạt chuẩn NTM nâng cao và năm 2021 là xã đầu tiên của huyện đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu. Công tác xây dựng Đảng được coi trọng cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Chất lượng cán bộ được nâng lên. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và thực hiện nhiệm vụ tiếp tục đổi mới; xây dựng hệ thống chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội được nâng cao; niềm tin của cán bộ, Đảng viên và Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự nghiệp đổi mới tiếp tục được khẳng định.

Đồng chí Hoàng Mỹ Linh – Bí thư Đảng ủy xã ôn lại lịch sử chặng đường 60 năm xây dựng và trưởng thành của Đảng bộ xã.

Từ những kết quả đã đạt được Đảng bộ và nhân dân xã Đầm Hà vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp; liệt sỹ Hà Quang Vóc được Nhà nước truy tặng anh hiệu Anh hùng  lực lượng vũ trang nhân dân. Đảng bộ và nhân dân xã cũng vinh dự được nhận nhiều phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước; Cờ thi đua, Bằng khen, Giấy khen của tỉnh và huyện.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại lễ kỷ niệm

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Đầm Hà đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển. Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị, Đảng bộ chính quyền và nhân dân xã Đầm Hà cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ: Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc có hiệu quả Nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, Nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết TW khóa XI, XII, XIII về đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phát huy và đẩy cao hơn nữa vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, không ngừng nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, chất lượng đội ngũ đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ nhân dân gắn với chuyển đổi số quốc gia, tập trung xây dựng chính quyền vững mạnh; tăng cường chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội và tăng cường khối đại đoàn kết của nhân dân. Quan tâm hơn nữa để có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả nhằm phát huy truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa của địa phương, duy trì và phát triển bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể, tiếp tục phấn đấu xây dựng con người Đầm Hà kiểu mẫu; tiếp tục nhân rộng, nâng cao hiệu quả các mô hình hoạt động văn hóa ở cơ sở. Tập trung triển khai tốt quy hoạch vùng huyện, bám sát và xây dựng quy hoạch nông thôn xã đảm bảo đúng tầm nhìn và định hướng. Quyết tâm duy trì, nâng chất các tiêu chí NTM kiểu mẫu, trong đó tập trung đẩy mạnh sản xuất nông – lâm – thủy sản gắn với ứng dụng KHCN tạo ra các sản phẩm đặc trưng, có giá trị kinh tế cao. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên tất cả các lĩnh vực, tập trung nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, phát triển nông thôn bền vững theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh. Tập trung kiên trì, chủ động, linh hoạt thực hiện tốt mục tiêu nâng cao chất lượng đời sống nhân dân, thực hiện hiệu quả chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2023-2025 và các chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho nhân dân; tập trung giải quyết hiệu quả các nhu cầu chính đáng của nhân dân. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh.

   

Khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã.

Nhân dịp này, Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện tặng hoa và bức trướng của BCH Đảng bộ huyện với nội dung “Phát huy truyền thống đơn vị anh hùng, Xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh” cho Đảng bộ và nhân dân xã Đầm Hà. Xã Đầm Hà đã khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng bộ xã 16/7 (1963-2023).

Quốc Nghị