Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Chiều ngày 14/7, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà đã tổ chức cuộc họp nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Dự cuộc họp có các thành viên Ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện. Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện chủ trì cuộc họp.

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã thực hiện tốt chức năng, vai trò chỉ đạo, giám sát hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn. Chủ động tham mưu cho UBND huyện gắn tín dụng chính sách với các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội của địa phương, trong đó quan tâm đến chính sách giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội và nâng cao hiệu quả tín dụng chính sách trên địa bàn. Về sử dung vốn, doanh số cho vay đến ngày 30/6 đạt 57.130 triệu đồng, bằng 97,6% CK; doanh số thu nợ đạt 36.594 triệu đồng, bằng 79,4% CK; tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách đạt 320.827 triệu đồng, tăng 20.536 triệu đồng so với đầu năm, với 4.081 khách còn dư nợ, hoàn thành 100,3%, kế hoạch được giao. Dư nợ ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội đạt 319.827 triệu đồng với 4.080 hộ vay, chiếm 99,7% tổng dư nợ. Có 8/9 xã, thị trấn có dư nợ tăng trưởng dương so với đầu năm. Trong 6 tháng đã hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho 798 lượt khách hàng vay vốn; trong đó cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 9 lượt hộ; hỗ trợ vốn vay cho 220 lượt hộ gia đình có nhu cầu xây mới, sửa chữa công trình nước sạch, công trình vệ sinh; thẩm định, giải quyết cho 544 người lao động có nhu cầu vay vốn hỗ trợ tạo việc làm; cho vay xây mới và sửa chữa nhà ở theo Nghị định 100/2015/NĐ – CP được 23 hộ. Chất lượng tín dụng được duy trì ổn định, Ngân hàng CSXH huyện Đầm Hà tiếp tục là đơn vị không có nợ quá hạn, chất lượng hoạt động của Tổ TK&VV hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hoạt động tại điểm giao dịch 9/9 xã, thị trấn được thực hiện đúng quy trình, nghiệp vụ, tạo điều kiện cho người nghèo, các đối tượng chính sách khác tiếp cận tín dụng chính sách của Chính phủ, tiết kiệm chi phí, phục vụ tốt Nhân dân trên địa bàn. Tỷ lệ giải ngân tại điểm giao dịch xã đạt 97,78%; tỷ lệ thu nợ đạt 95,73%; tỷ lệ thu lãi đạt 99,69%. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục được quan tâm thường xuyên, công tác bình xét đối tượng vay vốn được đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng. Với 13 chương trình tín dụng chính sách được triển khai kịp thời, hiệu quả đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách dễ dàng tiếp cận nguồn vốn, sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, phát huy hiệu quả, giúp người dân phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Đầm Hà phát biểu tại cuộc họp

Tại cuộc họp, các thành viên Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện đã tập trung thảo luận, trao đổi, bàn giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế và các đề xuất, kiến nghị để triển khai có hiệu quả các nguồn vốn vay.

Đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện kết luận cuộc họp

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Bình Phượng, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trưởng Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH huyện ghi nhận biểu dương kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2023, đồng chí nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2023: Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 – CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội; thực hiện tốt công tác giao dịch xã, củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của hội, đoàn thể, tổ vay vốn; thực hiện các giải pháp tuyên truyền huy động vốn đến các tổ chức, cá nhân, duy trì ổn định nguồn vốn huy động, hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch tăng trưởng được giao; thường xuyên theo dõi, giám sát, nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn; thực hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về các chương trình tín dụng tín dụng chính sách, chương trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện, các chương trình mục tiêu, đề án của huyện có liên quan đến tín dụng chính sách; tăng cường nguồn vốn vay giải quyết việc làm tạo điều kiện cho người dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

                          Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)