Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 1 (TALIM)

Sáng ngày 17/7, đồng chí Trần Anh Cường – Phó Chủ tịch UBND huyện đã đi kiểm tra công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng chống cơn bão số 1 (TALIM) tại các xã có biển. Cùng đi có các phòng, ban, đơn vị liên quan.

Sau khi đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống bão, đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện yêu cầu các xã chỉ đạo khẩn trương rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn các đê, các điểm trường học gần biển, khu nuôi trồng thủy sản,…; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra, hạn chế thấp nhất những thiệt hại về người, tài sản và khắc phục hậu quả thiên tai khi có yêu cầu. Tổ chức quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi; kiểm tra, hướng dẫn tàu thuyền tại nơi neo đậu. Chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người, lồng bè, khu nuôi trồng thủy sản trên biển, ven biển trong thời gian bão đổ bộ.

Chỉ đạo các xã quản lý chặt chẽ các phương tiện, tàu thuyền ra khơi

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp chỉ đạo công tác phòng chống bão tại các xã có biển

                                                                            Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)