Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ huyện Đầm Hà tập trung cho công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp

Thực hiện Chỉ thị số 35 – CT/TW,  ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 308  – KH/TU ngày 4/7/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Huyện Đầm Hà đã tập trung quán triệt, chỉ đạo triển khai công tác chuẩn bị với phương trâm: kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển.

Đảng bộ huyện Đầm Hà là đơn vị được tỉnh lựa chọn thực hiện Đại hội điểm, xác định đây là niềm vinh dự, tự hào và cũng là trách nhiệm chính trị  của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Đầm Hà, do vậy huyện đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai nghiêm túc kịp thời các Chỉ thị, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và của huyện đến các chi, đảng bộ cơ sở để cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, hiểu rõ và thống nhất thực hiện đúng mục đích, yêu cầu của công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Để cụ thể trong công tác chỉ đạo, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 166 – KH/HU ngày 8/7/2019 về Đại hội Đảng cấp cơ sở tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Thành lập 4 tiểu ban gồm tiểu ban nhân sự, tiểu ban văn kiện, tiểu ban Tuyên truyền – Khánh tiết và tiểu ban tổ chức phục vụ. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức Đại Hội cho cấp ủy các chi, đảng bộ theo đúng kế hoạch, hướng dẫn và quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tổ chức rà soát nguồn kết nạp Đảng tại 76/76 thôn, bản, khu phố, làm cơ sở xây dựng chỉ tiêu kết nạp đảng viên cho nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tiểu ban Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV họp triển khai nhiệm vụ

Theo kế hoạch của huyện ủy Đầm Hà, Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở sẽ được tổ chức trong tháng 1/2020 và hoàn thành trước ngày 10/2/2020; Đồng thời thống nhất nhiệm kỳ bầu trưởng thôn, bản, khu phố với nhiệm kỳ đại hội chi bộ thôn, bản, khu phố  nhiệm kỳ 2020 – 2023 theo hướng toàn huyện thực hiện bầu trưởng thôn, bản, khu phố vào ngày 5/1/2020. Đối với chi bộ cơ sở sẽ tổ chức Đại hội trong tháng 2/2020 và hoàn thành trước 15/3/2020. Đối với Đảng bộ cơ sở, thời gian tổ chức Đại hội không quá 2 ngày, bắt đầu từ tháng 3/2020, hoàn thành trước ngày 15/4/2020. Những Đảng bộ cơ sở thực hiện Đại hội điểm tiến hành vào tháng 3/2020. Đại hội Đảng bộ huyện sẽ được tổ chức trong 3 ngày, dự kiến sẽ tiến hành vào tháng 5/2020.

Đại hội các chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ huyện sẽ thực hiện 4 nội dung: Tổng kết, đánh giá công tác thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2015 – 2020; xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ (Chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các Văn kiện Đại hội XIII của Đảng và văn kiện Đại hội Đảng bộ cấp trên trực tiếp; Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ, chi ủy chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2025; Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cấp trên.

Đối với công tác chuẩn bị về nhân sự cho Đại hội Đảng bộ (chi bộ) nhiệm kỳ 2020 – 2025,  huyện Đầm Hà xác định phải thực hiện theo đúng điều lệ, quy chế, quy định của Đảng, đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; Phải lựa chọn và giới thiệu những người tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới. Chuẩn bị về công tác nhân sự cho Đại hội cấp cơ sở tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 , huyện đã tiến hành thực hiện rà soát, đánh giá, phân công, luân chuyển, điều động và sắp xếp 33 cán bộ lãnh đạo, quản lý từ huyện về xã, từ xã về huyện và luân chuyển ngang, đây là cơ sở xây dựng chuẩn bị phương án nhân sự cho Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025 trong toàn Đảng bộ huyện Đầm Hà.

Công tác chuẩn bị cho văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, huyện đã tổ chức tổng kết việc thực hiện các Nghị quyết chuyên đề; Thành lập đoàn kiểm tra về việc “thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020”; Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, tiến hành làm việc với tất các các chi, Đảng bộ cơ sở về việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020; xây dựng các mục tiêu, chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196, chương trình 135, công tác chỉnh trang đô thị… qua đó nhằm đánh giá khách quan, trung thực, sát tình hình thực tế, làm rõ ưu, khuyết điểm trên các bình diện về Kinh tế – Chính trị; Văn hóa – Xã hội; Quốc phòng – An ninh. Từ đó đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Lãnh đạo xã Tân Bình, thôn Tân Lương tuyên truyền cho nhân dân về Đại hội Đảng các cấp và công tác chuẩn bị bầu trưởng thôn

Đảng bộ xã Tân Bình và Đảng bộ xã Dực Yên là 02 đơn vị được huyện Đầm Hà lựa chọn tổ chức Đại hội điểm, cùng với việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2019 và của cả nhiệm kỳ 2015 – 2020, Đảng bộ xã Tân Bình và xã Dực Yên, đang tích cực chuẩn bị các nội dung cho công tác của Đại hội. Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh và Huyện ủy Đầm Hà, Đảng ủy xã Tân Bình đã xây dựng kế hoạch về tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ xã Tân Bình lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, thành lập 4 tiểu ban giúp việc; chỉ đạo các chi bộ xây dựng kế hoạch, chuẩn bị về nhân sự, văn kiện và các điều kiện cần thiết cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2023.

Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tân Bình cho biết “ Công tác chuẩn bị cho Đại hội chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025 diễn ra vào thời điểm cuối năm do vậy địa phương sẽ thực hiện đồng thời các nhiệm vụ tổng kết, đánh giá, xếp loại đảng viên, cán bộ, công chức và tổ chức các sự kiện văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao phục vụ Tết Nguyên đán. Mặc dù gặp một số khó khăn nhất định song xã luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao, quyết liệt của huyện và sự đồng thuận, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của nhiệm kỳ 2015 – 2020 sẽ là tiền đề để xã thực hiện tốt các mục tiêu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2020 – 2025”. Đảng ủy xã Tân Bình đã chỉ đạo các đồng chí cấp ủy phụ trách thôn, nắm chắc tình hình, bám sát, hướng dẫn, các thôn thực hiện công tác chuẩn bị cho tổ chức bầu trưởng thôn và đại hội chi bộ thôn. Chỉ đạo các thôn tổ chức tuyên truyền, tiếp tục vận động nhân dân cải tạo cảnh quan môi trường nông thôn, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng nếp sống văn hóa ở khu dân cư. Hiện nay, xã đang tích cực xây dựng Dự thảo báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và các Dự thảo Nghị quyết; chuẩn bị về nhân sự, xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên truyền và phát động các phong trào thi đua tạo không khí vui tươi phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân về đợt sinh hoạt chính trị quan trọng này.

Cùng với Đảng bộ xã Tân Bình, Đảng bộ xã Dực Yên cũng đang khẩn trương chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 – 2025. Chi bộ thôn Đông và chi bộ trường THCS xã là 2 đơn vị được Ban Chấp Hành Đảng bộ xã Dực Yên lựa chọn thực hiện Đại hội điểm , Qua đó Đảng bộ xã sẽ rút kinh nghiệm và chỉ đạo các chi bộ còn lại trong toàn xã  tổ chức Đại hội thành công  hơn; Đảng bộ xã Dực Yên xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong toàn xã; vì vậy, ngoài chuẩn bị các nội dung về báo cáo chính trị, về nhân sự, BCH Đảng bộ xã đã chỉ đạo chi bộ thôn Đông và Chi bộ trường THCS xã Dực Yên phát động các phong trào thi đua lao động, học tập, xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Đối với các chi bộ còn lại, đến nay đã hoàn thiện phương án, kế hoạch về công tác dự kiến giới thiệu nhân sự cho đại hội chi bộ, kế hoạch bầu trưởng thôn, kiểm tra, rà soát pano, cờ, hệ thống loa truyền thanh phục vụ cho công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua từ thôn đến xã, đặc biệt là các phong trào thi đua do  huyện phát động. Dự kiến đại hội chi bộ các thôn sẽ hoàn thành trước ngày 15/1/2020. Huyện Đầm Hà cũng sẽ thực hiện công trình cải tạo nâng cấp trụ sở UBND xã Dực Yên. Đây là sẽ công trình tạo điểm nhấn chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII,  Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện Đầm Hà đã tổ chức phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 72 năm truyền thống Đảng bộ huyện, 75 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9, 130 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, phấn đấu huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2020. Trong quá trình chuẩn bị các điều kiện và tiến hành mọi công việc chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 – 2025, bằng quyết tâm chính trị cao, BCH Đảng bộ huyện tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong toàn Đảng bộ,  nhằm tổ chức thành công Đại hội Đảng cấp cơ sở, tiến tới Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV và  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng nhiệm kỳ 2020 – 2025.

                                    Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)