Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ quý IV/2019

Ngày 9/10, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV đã tổ chức Hội nghị lần thứ 33 nhằm đánh giá kết quả công tác 9 tháng, triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong quý IV/2019. Tham dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện, các đồng chí cán bộ các Ban Xây dựng Đảng Tỉnh ủy. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Huyện ủy Đầm Hà, trong 9 tháng, huyện đã bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh và tình hình thực tiễn của địa phương, với sự chủ động, quyết liệt, sáng tạo và sự vào cuộc tích cực của các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn và nhân dân trong toàn huyện nên đã đạt được nhiều kết quả tích cực; 21/21 chỉ tiêu dự kiến hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra, trong đó có 5/21 chỉ tiêu đến thời điểm hiện nay đã hoàn thành. Kịp thời điều chỉnh, bổ sung Quy chế làm việc của Huyện ủy đảm bảo sát, đúng và phù hợp; triển khai thực hiện các nhiệm vụ có trách nhiệm, thống nhất trong hành động; kịp thời điều chỉnh trong phương pháp làm việc đảm bảo phù hợp, sát sao. Tổ chức Hội nghị chuyên đề về thực hiện hợp nhất tổ chức và nhất thể hóa chức danh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoạt động hiệu quả. Việc thực hiện quy hoạch, sắp xếp, luân chuyển, bố trí cán bộ thực hiện chặt chẽ trên cơ sở rà soát tổng thể để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và đảm bảo nguồn cán bộ kế cận. Đổi mới hình thức, nội dung đánh giá chất lượng cán bộ, công chức. Chủ động triển khai Chỉ thị của Trung ương, của Tỉnh về tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; triển khai các hoạt động thiết thực hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước. Công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra được triển khai đảm bảo về tiến độ và chất lượng. Chú trọng giải quyết dứt điểm các đơn thư, khiếu nại của công dân; nâng cao vai trò tiếp công dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực được tăng cường; giữ vững kỷ luật, kỷ cương, thực thi công vụ; chỉ số cải cách hành chính năm 2018 tăng 7 bậc, chỉ số hiệu quả quản trị (DGI) đứng thứ 2/14 địa phương.

Kinh tế tiếp tục phát triển trên các lĩnh vực và tăng so với cùng kỳ: Nông nghiệp tăng 9,5%; Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng 17,5%; Thương mại, dịch vụ tăng 14%. Thu ngân sách trên địa bàn đảm bảo kế hoạch (bằng 88% dự toán tỉnh giao, bằng 80% dự toán huyện tăng 61% so với cùng kỳ). Công tác thu hút đầu tư đặc biệt quan tâm, nhiều tập đoàn lớn đầu tư trên địa bàn (Tập đoàn TH, Việt – úc); các chỉ số về sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp, năng lực canh tranh… được cải thiện. Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương trình 135 được các cơ quan, đơn vị, các xã vào cuộc tích cực. Công tác giải phóng mặt bằng được quan tâm. An sinh xã hội được đảm bảo, số hộ nghèo giảm sâu, hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT có nhiều đổi mới; lĩnh vực du lịch bước đầu có những khởi sắc số lượt khách du lịch đạt 161,5% mục tiêu đề ra.Quốc phòng được đảm bảo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tình hình nhân dân trên địa bàn ổn định, dư luận xã hội đồng tình với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý của cấp ủy và chính quyền địa phương.

Đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá phân tích, làm rõ kết quả đạt được trong 9 tháng, những hạn chế cần khắc phục, bàn các giải pháp nhằm tăng thu ngân sách,  đẩy mạnh phát triển sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, chương trình 135; công tác giảm nghèo, thuận lợi và khó khăn khi thực hiện Đề án sáp nhập xã Quảng Lợi vào xã Quảng Tân; công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực; việc thực hiện chỉ tiêu về kết nạp đảng viên, giải pháp để nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các cấp…. Các đại biểu đã tham gia ý kiến vào báo cáo kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020; Báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết số 11 – NQ/HU ngày 20/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển chăn nuôi huyện Đầm Hà đến năm 2020.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác chỉ đạo điều hành và triển khai thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trong 9 tháng năm 2019. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế cần khắc phục và chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai thực hiện trong quý IV/2019: về phát triển kinh tế, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách đảm bảo kế hoạch đê ra, rà soát tăng các nguồn thu. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, chuẩn bị quỹ đất sạch để triển khai các dự án. Tập trung thực hiện chương trình nông thôn mới, chương trình 135, ưu tiên nguồn lực đầu tư cho xã Quảng Lâm phấn đấu hoàn thành kế hoạch xây dựng nông thôn mới đề ra. Về văn hóa xã hội cần sớm ban hành bộ quy tắc ứng xử “Người Đầm Hà đoàn kết; sáng tạo; tự tin; thân thiện”, đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Nghị quyết phát triển du lịch huyện Đầm Hà đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và nghị quyết về xây dựngvăn hóa con người Đầm Hà. Tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào thắp sáng đường quê, cần có giải pháp tuyên truyền vận động đưa phong trào Ngày chủ nhật xanh” trở thành việc làm thường xuyên, hàng tuần của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Xây dựng các đề tài, sáng kiến, giải pháp để nâng cao chất lượng công tác giáo dục, nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, quản lý hồ sơ sức khỏe. Phát triển về du lịch, dịch vụ, đề xuất phương án thiết kế khu trưng bày tại cột cờ núi Hứa.

Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí đề nghị cần quan tâm nắm chắc tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trước âm mưu ”diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề, sinh hoạt chi bộ, thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy viên dự sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, khu phố. Đảng bộ xã, thị trấn phải cung cấp các thông tin hoạt động của Đảng bộ, chính quyền xã, thị trấn để đảng viên nắm rõ trước khi về sinh hoạt. Về công tác chuẩn bị cho Đại hội Đảng các cấp, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị cần tập trung thực hiện Chỉ thị của Trung ương, kế hoạch của  tỉnh và của huyện, đặc biệt là chuẩn bị tốt về văn kiện, nhân sự, quan tâm công tác tổ chức Đại hội chi bộ, công tác bầu trưởng thôn, bản, khu phố.  Tổ chức các phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. Biên soạn, bổ sung lịch sử Đảng bộ huyện, xây dựng nguồn và kết nạp lớp đảng viên mới ” Đảng viên 90 năm”, quan tâm phát triển tổ chức Đảng ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước. Quán triệt thực hiện các quy định mới của Ban Chấp hành Trung ương, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến công tác cán bộ, công tác phòng chống tham nhũng và các quy định, Nghị quyết của huyện về công tác quản lý cán bộ, văn hóa ứng xử… Đảm bảo quốc phòng an ninh, tăng cường nắm tình hình, đẩy mạnh tuyên truyền cho thanh thiếu nhi, học sinh, phụ huynh, nâng cao cảnh giác, phòng tránh tệ nạn ma túy học đường. Về kết quả kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV nhiệm kỳ 2015 – 2020, đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị tiếp tục hoàn thiện về số liệu, chỉnh trang văn bản để chính thức phát hành.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Bí thư Huyện ủy trao Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương cho 3 đồng chí

Nhân dịp này, Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Trung ương đã trao Kỷ niệm chương cho 3 đồng chí đã có những đóng góp vào quá trình xây dựng và phát triển sự nghiệp Tổ chức, Tuyên giáo.

                                 Mai Thắm (Trung tâm TT&VH Đầm Hà)