Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện tổng kết năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021

Chiều ngày 7/1/2021, Đảng bộ cơ quan chính quyền huyện đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện dự và chỉ đạo hội nghị.

Trong năm, Đảng ủy, các chi bộ thực hiện tốt công tác giáo dục tư tưởng chính trị, cán bộ, đảng viên, các chi bộ thực hiện nghiêm Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Điều lệ Đảng, các quy định của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy chế làm việc của đảng ủy, quy chế làm việc của chi bộ. Đảng ủy, các chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt công tác tham mưu cho Thường trực HĐND huyện thực hiện nhiệm vụ theo quy chế làm việc của HĐND huyện; chuẩn bị tổ chức thành công 5 kỳ họp; chuẩn bị tốt các điều kiện để Thường trực HĐND huyện tổ chức các cuộc giám sát, tổ chức các hội nghị và hoạt động khác theo kế hoạch. Tham mưu cho UBND huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, đề ra giải pháp để tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả, kịp thời xử lý, giải quyết tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trên tất cả các lĩnh vực, góp phần thực hiện hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn (tính đến 12/2020) đạt 113,75 tỷ đồng, bằng 182% dự toán tỉnh giao và 154,7% dự toán huyện, tăng 78,4% cùng kỳ; đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng chính quyền trên địa bàn huyện năm 2020.

Công tác xây dựng Đảng của đảng bộ được triển khai thực hiện toàn diện, cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ được Nghị quyết của Đảng ủy đề ra trong năm 2020; tích cực tham gia góp phần tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập, rèn luyện, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 100% đảng viên đăng ký nội dung làm theo năm 2020 của cá nhân. Lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng cơ quan, đơn vị, hoạt động của các tổ chức đoàn thể trong đảng bộ. Trong năm, Đảng ủy thực hiện nghiêm túc việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá xếp loại cán bộ, đảng viên, đảng bộ cơ sở năm 2020. Có 02 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 07 chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ; 15 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 62 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đảng bộ Cơ quan Chính quyền được Ban Thường vụ Huyện ủy tặng giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần Việt Dũng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đề nghị Đảng ủy cơ quan chính quyền, các chi bộ trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan chuyên môn tiếp tục duy trì mục tiêu kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 vừa tập trung phát triển kinh tế; tập trung hoàn thành các quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và quy hoạch xây dựng vùng huyện; triển khai 2 khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao về thủy sản và chăn nuôi, triển khai đề án trồng cây ăn quả tập trung, xây dựng nhà máy chế biến hoa quả; tập trung thu hút đầu tư vào các dự án nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi công nghệ cao và xây dựng hạ tầng đô thị; tập trung vào công tác thu ngân sách, giải ngân vốn, GPMB, đấu giá quyền sử dụng đất, giảm nghèo, đào tạo nghề và tạo việc làm cho lao động, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội; nâng cao công tác quản lý nhà nước về mọi mặt.

Các chi bộ và đảng viên được Đảng ủy khen thưởng

Nhân dịp này, Đảng ủy cơ quan chính quyền đã khen thưởng cho 2 chi bộ và 12 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2020.

Quốc Nghị – Trung tâm TT&VH Đầm Hà