Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

ĐẦM HÀ: TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN, BỒI DƯỠNG, HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY VÀ CỨU NẠN, CỨU HỘ TRÊN ĐỊA BÀN

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ vể tăng cường tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Công an huyện Đầm Hà đã triển khai mạnh mẽ công tác tuyên truyền, bồi dưỡng nghiệp vụ PCCC và CNCH trên địa bàn.

Xác định rõ những nguy cơ tiềm ẩn về cháy, nổ, sự cố, tai nạn tại khu dân cư, chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, quán karaoke…. có thể gây thiệt hại lớn về tính mạng, tải sản của Nhân dân, ngay từ đầu năm 2023, Công an huyện đã tham mưu với UBND ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 24/02/2023 về tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg, ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 29/KH-UBND, ngày 13/02/2023 về tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH năm 2023 để huy động toàn thể các cơ quan, đơn vị, Nhân dân cùng tham gia công tác phòng, chống cháy nổ và cứu nạn cứu hộ.

Với phương châm: “Phòng ngừa là chính”, huy động 04 lực lượng tại chỗ (Lực lượng ở trong dân – Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân) và “Từng nhà an toàn – Từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp an toàn – Từng khu phố an toàn – Từng xã, thị trấn an toàn”, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Đầm Hà đã tham mưu, tổ chức 20 lớp bồi dưỡng huấn luyện nghiệp vụ, tuyên truyền PCCC&CNCH cho 3.929 người là cán bộ đội dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở và thành viên các hộ gia đình, hộ gia đình nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn trên địa bàn.

Nội dung tập huấn, tuyên truyền tập trung vào: (1) Phương pháp tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân tham gia phòng cháy và chữa cháy; (2) Biện pháp phòng cháy; biện pháp, chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy; (3) Phương pháp xây dựng và thực tập phương án chữa cháy; (4) Phương pháp bảo quản, sử dụng các phương tiện phòng cháy và chữa cháy; (5) Phương pháp kiểm tra an toàn về phòng cháy và chữa cháy.

Thực hành PCCC

Các lớp tuyên truyền, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ đã giúp lực lượng dân phòng, lực lượng làm nhiệm vụ PCCC, CNCH nắm rõ nguyên tắc cơ bản trong PCCC, đồng thời tuyên truyền, vận động Nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về PCCC tại hộ gia đình, nơi công cộng, thông qua đó chủ động ngăn chặn, phòng ngừa, hạn chế thấp nhất các vụ cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

Tuyên truyền tại xã Tân Lập

Tuyên truyền tại xã Tân Bình

Tuyên truyền tại xã Quảng Tân 

Trong thời gian tới, Công an huyện sẽ tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyền truyền nhằm chủ động trong công tác PCCC&CNCH tại địa bàn./.

CÔNG AN HUYỆN ĐẦM HÀ