Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: phát động phong trào thi đua năm 2024

Ngày 2/1, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua – khen thưởng (TĐKT) năm 2023; triển khai nhiệm vụ năm 2024. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, LLVT, các đơn vị, các xã, thị trấn; các tập thể và cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Xác định công tác TĐKT và các phong trào thi đua là nhiệm vụ quan trọng, huyện Đầm Hà đã tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi TĐKT. Các phong trào thi đua được các cấp, các ngành triển khai sâu rộng với nhiều cách làm hay, sáng tạo; thu hút đông đảo cán bộ, hội viên và nhân dân tham gia. Nổi bật là phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 60 năm Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh (30/10/1963 – 30/10/2023); 75 năm Ngày thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên, tiền thân của Đảng bộ huyện Đầm Hà (28/10/1948 – 28/10/2023) với chủ đề: “Khơi dậy khát vọng xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn Nông thôn mới kiểu mẫu, xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”; phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, “Thanh niên lập thân, lập nghiệp”, thi đua “Dạy tốt, học tốt”, “Cựu chiến binh gương mẫu”, “Chuyển đổi số toàn diện”, phong trào “Vì người nghèo – Không ai để lại phía sau”, “3 giỏi, 4 tốt”, “Doanh nghiệp giỏi, Doanh nhân tiêu biểu”, “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Thi đua dạy tốt – học tốt”, “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”, phong trào “thi đua quyết thắng”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” v.v.

Việc triển khai thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước đã góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu thi đua, tạo ra những chuyển biến tích cực trong triển khai và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Năm 2023, huyện Đầm Hà đạt được những kết quả ấn tượng trên các lĩnh vực:  Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 18,27% (vượt mục tiêu Nghị quyết 0,67%); cơ cấu kinh tế được chuyển dịch đúng hướng. Tổng giá trị sản xuất trên 3 lĩnh vực ước đạt 8.351 tỷ đồng, đạt 100,8% kế hoạch, bằng 119,5% cùng kỳ. Huyện Đầm Hà là huyện đầu tiên trong cả nước được Hội đồng thẩm định Nông thôn mới Trung ương đề nghị Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. 100% xã đạt chuẩn NTM; 5/8 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 2/8 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. Huyện đã chủ động triển khai, thực hiện và sớm được UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch vùng huyện Đầm Hà đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050; quy hoạch chung mở rộng thị trấn Đầm Hà đến năm 2040; triển khai và phê duyệt quy hoạch chung 8/8 xã. Trên địa bàn huyện không còn hộ nghèo theo tiêu chí quốc gia. Hoàn thành sớm Chương trình xóa nhà ở tạm, nhà ở dột nát, vận động xã hội hóa gần 2 tỷ đồng để xây dựng mới, sửa chữa nhà ở cho 24 hộ. Đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người tăng 1,5 lần so với năm 2020. Công tác tư pháp, cải cách hành chính, chuyển đổi số, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút đầu tư, quy hoạch đất đai, GPMB, tài nguyên môi trường tiếp tục được tăng cường thực hiện; các lĩnh vực giáo dục, y tế, lao động, việc làm, văn hóa, xã hội, thể thao tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được chăm lo đầy đủ. Công tác xây dưng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường. Huyện đã chỉ đạo sắp xếp, kiện toàn tổ chức cơ sở Đảng, thành lập 9/9 Chi bộ quân sự xã, thị trấn; kết nạp 96/95 đảng viên đạt 101,05% KH, hoàn thành và vượt chỉ tiêu kết nạp đảng viên trước 2 tháng so với kế hoạch năm.  Quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy phát biểu tại hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả phong trào thi đua, công tác khen thưởng và các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2023. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2024 là năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đồng chí đề nghị: các cấp, các ngành, các đơn vị cần tiếp tục bám sát mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ đạo của tỉnh, của huyện; chủ động rà soát các nhiệm vụ, cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, tiêu chí phù hợp; tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn huyện; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp thực hiện; kịp thời phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến, các nhân tố mới, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua “Quảng Ninh chung sức xây dựng nông thôn mới”, “ngày chủ nhật xanh”, “nông dân sản xuất kinh doanh giỏi”, “cán bộ, công chức, viên chức thực hiện văn hóa công sở”.v.v; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đạo đức thi hành công vụ, nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của cán bộ, đảng viên; thi đua xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững mạnh; quyết tâm thực hiện thắng lợi, toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024; thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức và cải tiến thủ tục, quy trình xét khen thưởng, thực hiện công khai, dân chủ, kịp thời; tạo động lực trong sản xuất, kinh doanh, trong lao động và học tập của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện phát động phong trào thi đua năm 2024

Phát động phong trào thi đua năm 2024, đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện nhấn mạnh: năm 2024, huyện xác định chủ đề công tác năm: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng GD&ĐT; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Với tinh thần đổi mới, tư duy phát triển, hành động quyết liệt, hiệu quả, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức; nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024, huyện tiếp tục xác định phong trào thi đua và công tác khen thưởng là khâu then chốt nhằm khơi dậy, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2024. Tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước; các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác TĐKT; các văn bản, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, huyện về đổi mới phong trào thi đua yêu nước; phát huy sức sáng tạo, huy động sức mạnh của cán bộ, đảng viên, LLVT và các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các mô hình, công trình, phần việc cụ thể; quan tâm xây dựng, bồi dưỡng các nhân tố điển hình gắn với các phong trào thi đua; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua. Các cấp, các ngành, cán bộ chiến sỹ, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tiếp tục phát huy truyền thống quê hương anh hùng, đoàn kết, sáng tạo, tổ chức triển khai các phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, sâu rộng, thực chất, bám sát thực tiễn cơ sở với nhiều nội dung và hình thức mới, tạo ra sức lan tỏa và không khí phấn khởi, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Cờ thi đua của UBND tỉnh cho các tập thể

Đồng chí Hoàng Vĩnh Khuyến – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng TĐKT huyện trao danh hiệu tập thể Lao động xuất sắc cho các tập thể

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện trao Bằng khen của UBND tỉnh và danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp tỉnh cho các cá nhân

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể  đạt danh hiệu Lao động tiên tiến

Khen thưởng cho các cá nhân đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở

UBND huyện khen thưởng cho các tập thể  đạt danh hiệu Lao động tiên tiến cho các tập thể và 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác năm 2023

Khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà

Khen thưởng giáo viên có thành tích tiêu biểu trong công tác ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023 – 2024

Khen thưởng học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Khen thưởng các tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023

Nhân dịp này, đã có 3 cá nhân vinh dự được đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 3 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 5 tập thể được UBND tỉnh công nhận tập thể lao động xuất sắc; 6 cá nhân được UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh; 36 tập thể được UBND huyện công nhận danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến; 25 cá nhân đạt  danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở. UBND huyện khen thưởng 2 tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua học tập và làm theo Bác năm 2023; 44 tập thể có thành tích tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023; 9 tập thể, 3 cá nhân tiêu biểu trong phong trào thi đua chào mừng kỷ niệm 60 Ngày thành lập tỉnh Quảng Ninh và 75 năm Ngày thành lập chi bộ Đảng đầu tiên huyện Đầm Hà; 12 giáo viên có thành tích tiêu biểu trong công tác ôn thi học sinh giỏi cấp tỉnh, 17 em học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2023-2024; 209 cá nhân đạt danh hiệu lao động tiên tiến, 70 cá nhân tiêu biểu trong thực hiện nhiệm vụ năm 2023.

Thanh Nga – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)