Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ thôn Tân Phú

Ngày 3/1, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã dự sinh hoạt chi bộ thôn Tân Phú, xã Tân Lập.

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ đã được thông tin tình hình trong Tỉnh, tình hình kinh tế – xã hội của huyện, xã; phổ biến, quán triệt Nghị quyết số 20-NQ/TU ngày 27/11/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết số 16-NQ/HU ngày 10/12/2023 của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết số 31-NQ/HU ngày 14/2023 của của BCH Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 30/10/2023 của BCH Đảng bộ tỉnh “về xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Ninh trở thành nguồn lực nội sinh, động lực cho sự phát triển nhanh, bền vững”; Chỉ thị số 39-CT/TU ngày 8/12/2023 của BTV Tỉnh ủy “về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024”.v.v; kết quả thực hiện nhiệm vụ của chi bộ thôn trong tháng 12/2023. Theo đó, Chi bộ thôn Tân Phú đã tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, hăng hái tham gia các phong trào thi đua lao động sản xuất, phát triển kinh tế; phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi; thực hiện hiệu quả phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đẩy mạnh các hoạt động, phong trào thi đua; thường xuyên tổ chức dọn dẹp vệ sinh môi trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, trồng hàng rào rào xanh tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp; tích cực tham gia phòng chống tệ nạn; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

  Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi sinh hoạt

Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên Chi bộ đã tập trung thảo luận một số nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng; nâng cấp tuyến kênh mương phục vụ sản xuất; vệ sinh môi trường, đảm bảo an ninh trật tự; phương hướng, nhiệm vụ tháng 1/2024.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận, đánh giá cao kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ thôn cũng như sự đóng góp tích cực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tân Phú đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của huyện trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: năm 2024, huyện xác định chủ đề công tác năm: “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; chất lượng GD&ĐT; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Một số chủ trương lớn cần quan tâm, chỉ đạo thực hiện: Duy trì, nâng chất các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát triển kinh tế, đặc biệt là kinh tế biển, giao khu vực biển; chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao hiệu quả sử dụng đất; tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.v.v. Đồng chí đề nghị: Chi bộ thôn Tân Phú cần bám sát vào nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, BCH Đảng bộ xã về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024; tập trung rà soát lại các nhiệm vụ, cụ thể hóa nghị quyết của huyện, của xã bằng các kế hoạch, giải pháp cụ thể. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ thường kỳ, sinh hoạt chuyên đề; quan tâm công tác chính trị tư tưởng; tăng cường nắm tình hình tư tưởng đảng viên và nhân dân; quan tâm tạo nguồn phát triển Đảng; lãnh đạo thực hiện hiệu quả hoạt động của các đoàn thể.  Bám sát chủ trương, chỉ đạo của huyện, xã về phát triển kinh tế đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia; quan tâm công tác vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; xây dựng nếp sống văn minh; nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân; đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Đồng chí Bí thư Huyện ủy khảo sát thực tế theo kiến nghị của Chi bộ thôn Tân Phú liên quan đến điểm tập kết rác thải sinh hoạt

Cùng ngày, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy cũng đã đi kiểm tra thực tế theo kiến nghị của Chi bộ thôn Tân Phú liên quan đến điểm tập kết rác thải sinh hoạt.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)