Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

CÔNG AN XÃ QUẢNG AN TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN CÔNG TÁC PCCC VÀ TRAO TẶNG BÌNH CHỮA CHÁY CHO HỘ NGHÈO, HỘ CẬN NGHÈO TRÊN ĐỊA BÀN XÃ

Thực hiện chỉ thị số 01/CT-ttg ngày 3/1/2023 của Chính phủ về tăng cường công tác PCCC trong tình hình mới; và các kế hoạch chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác PCCC ở cơ sở. Trong đó, có nội dung chỉ đạo tuyên truyền, vận động trang bị mỗi hộ gia đình ít nhất 01 bình chữa cháy.

Với đặc thù địa bàn miền núi và vùng Dân tộc thiểu số, điểu kiện kinh tế xã hội còn gặp nhiều khó khăn, nhận thức của quần chúng nhân dân về công tác PCCC ở cơ sở còn nhiều hạn chế. Công an xã đã chủ động tham mưu, phối hợp cùng các ban ngành, tổ chức ở xã đến từng thôn, bản, từng ngõ ngách, từng nhà dân tuyên truyền công tác PCCC; đồng thời sử dụng các trang mạng xã hội zalo, facebook; sử dụng hệ thống loa phát thanh để tuyên truyền về lợi ích của việc trang bị bình chữa cháy cho hộ gia đình từng hộ dân; tổ chức phát động phong trào “nhà tôi có bình chữa cháy’’;vận động mỗi hộ gia đình trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy để đảm bảo công tác phòng ngừa, giảm thiểu thiệt hại khi có cháy nổ xảy ra, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã, giúp cho các hộ dân yên tâm sinh hoạt, sản xuất kinh doanh. Các cuộc vận động đã nhạn được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự phối hợp nhiệt tình, chặt chẽ giữa các lực lượng, sự hưởng ứng nhiệt tình của các hộ dân trên địa bàn.

Lực lượng CAX hướng dẫn sử dụng bình chữa cháy

Ngày 27/12/2023, Công an xã đã tổ chức trao bình chữa cháy cho 76 hộ nghèo, hộ cận nghèo được UBND huyện, Công an huyện hỗ trợ và hoàn thành 100% các hộ gia đình trên địa bàn trang bị ít nhất 1 bình chữa cháy theo chỉ đạo của tỉnh, huyện.

Công an xã Quảng An