Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà phấn đấu năm 2018 có ít nhất 10 thôn, bản thoát khỏi diện đặc biệt khó khăn

Bà con nhân dân xã Quảng Lâm đã phát triển cây quế nâng cao thu nhập
Thực hiện Đề án nhiệm vụ, giải pháp đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn hoàn thành chương trình 135, huyện Đầm Hà đang tập trung nguồn lực đầu tư, hỗ trợ, phấn đấu năm 2018 có ít nhất 10 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn.

Thời gian qua huyện Đầm Hà đã tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất và thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội đối với các xã thuộc diện đặc biệt khó khăn, đến nay 100% các xã vùng 135 có đường bê tông đến tận thôn, bản. Hệ thống trường học, trạm y tế, điện sinh hoạt, thiết chế văn hóa  được đầu tư xây dựng khang trang. Các xã vùng dân tộc thiểu số đã tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát huy thế mạnh từng vùng, áp dụng KHKT, phát triển kinh tế theo hướng hàng hóa, tiêu biểu như các mô hình nuôi ong, nuôi bò, trồng trà hoa vàng, trồng rừng, trồng quế. Đặc biệt 3 xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống đã đăng ký phát triển 3 sản phẩm: Củ cải, lá tắm người Dao; rượu khoai men lá. Thu nhập các hộ dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng tăng, năm 2017 huyện có 2 xã là Quảng An và Quảng Lợi hoàn thành chương trình 135.

Các xã vùng 135 đã có đường bê tông đến tận các thôn, bản

Hiện nay huyện còn 1 xã (Quảng Lâm) và 19 thôn đặc biệt khó khăn, năm 2018 huyện Đầm Hà tiếp tục thực hiện tốt các chương trình, dự án phát triển kinh tế ở các xã miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào vùng dân tộc thiếu số để phát triển kinh tế xã hội, tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng, giảm nghèo bền vững. Khuyến khích ứng dụng KHKT vào sản xuất, xây dựng và phát triển các sản phẩm đặc trưng vùng dân tộc thiếu số góp phần nâng cao thu nhập cải thiện đời sống cho nhân dân, phấn đấu đưa 10 thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn và năm 2019 đưa xã Quảng Lâm ra khỏi diện 135.