Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: Những con số biết nói

Năm 2020, mặc dù đối mặt với những khó khăn, thách thức do ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, đồng bộ các giải pháp trong phát triển kinh tế – xã hội, Đầm Hà đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, được khẳng định qua “những con số biết nói”.

17/17 chỉ tiêu kinh tế – xã hội được hoàn thành và hoàn thành vượt mức. Với việc chủ động, triển khai tích cực các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh, điều hành linh hoạt các giải pháp về phát triển kinh tế – xã hội, Đầm Hà đã thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch hiệu quả, vừa đảm bảo phát triển KT-XH.

Một trong những kết quả nổi bật năm 2020 là huyện đã hoàn thành vượt chỉ tiêu về thu ngân sách. Đến nay, tổng thu ngân sách trên địa bàn (thu nội địa) đạt 113,706 tỷ đồng. Cao nhất từ trước đến nay, bằng 184% dự toán tỉnh giao, bằng 115% dự toán huyện giao. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 66,498 tỷ đồng; thu thuế, phí, lệ phí là 47,208 tỷ đồng. Một số khoản thu tăng cao: thu phí và lệ phí đạt 1,379 tỷ đồng bằng 162% dự toán tỉnh giao; tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 13,199 tỷ đồng bằng 1.320 % dự toán tỉnh giao; thu tại các xã đạt 548 triệu đồng bằng 249% dự toán tỉnh giao.v.v. Nguồn thu NSNN trên địa bàn tăng nhanh góp phần quan trọng để huyện đẩy mạnh đầu tư cho phát triển.

Đồng chí Vũ Hồng Thanh – Ủy viên TƯ Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh đến thăm Khu phức hợp sản xuất tôm chất lượng cao do Tập đoàn Việt Úc làm chủ đầu tư

Cơ cấu giá trị sản xuất của 3 khu vực kinh tế: Nông lâm thủy sản 45,6%, Công nghiệp, TTCN, xây dựng: 23,3%, Thương mại dịch vụ: 31,1%. Tổng giá trị sản xuất trên 03 lĩnh vực ước đạt 4.997 tỷ đồng. Duy trì tốc độ phát triển ổn định đạt 102,6% KH, tăng 13,4% so với cùng kỳ. Trong đó: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản ước đạt 2.276 tỷ đồng, đạt 105,8% KH, tăng 17,4% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XD ước đạt 1.169 tỷ đồng bằng 100,2% KH tăng 4,1% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 1.552 tỷ đồng, bằng 100,1% KH, tăng 15,5% so với CK. Nhờ thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hoạt động du lịch trên địa bàn huyện, đặc biệt là trong việc phòng, chống dịch bệnh covid 19, lượng khách du lịch đến với Đầm Hà tăng 21,5%,  đạt 22.720 lượt khách du lịch.

Nhiều mô hình kinh tế được triển khai hiệu quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân

Trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), huyện đã triển khai thực hiện GPMB 18 dự án, công trình đảm bảo tiến độ và chế độ chính sách; thu hồi 131,24 ha liên quan đến 658 hộ dân và tổ chức với số tiền chi trả hơn 76 tỷ đồng. Đặc biệt thực hiện xuất sắc chiến dịch 30 ngày đêm hoàn thành GPMB dự án trọng điểm đường cao tốc Vân Đồn – Móng Cái. Thực hiện bàn giao mặt bằng trong 14 ngày, kiểm đếm và vận động được 292/292 hộ dân và 01 tổ chức tự nguyện bàn giao mặt bằng với diện tích 33,65/33,65 ha.

Đồng chí Trần Việt Dũng – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đi khảo sát thực tế công tác giải phóng mặt bằng cao tốc Vân Đồn – Móng Cái tại một số hộ dân trên địa bàn huyện

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới cấp huyện. Xã Quảng Lâm hoàn thành 20/20 tiêu chí, 53/53 chỉ tiêu. Đã có 4 xã: Đầm Hà, Dực Yên, Quảng Tân và Tân Bình đạt nông thôn mới nâng cao. Trong đó, xã Quảng Tân đang hoàn thiện tiêu chí, chỉ tiêu còn lại để đạt nông thôn mới kiểu mẫu.

Diện mạo nông thôn khởi sắc

Công tác giảm nghèo được  quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt. Hộ nghèo giảm còn 0,14%. Hộ cận nghèo: 1,35%; 6 xã, thị trấn không còn hộ nghèo.

Ngoài “những con số biết nói”, trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, Đầm Hà đã đạt những kết quả quan trọng, toàn diện. Đây là tiền đề vững chắc để huyện vững tin bước vào năm mới 2021, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH huyện Đầm Hà)