Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị Ban Thường vụ tháng 12

Ngày 29/12, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức hội nghị để cho ý kiến về một số nội dung quan trọng. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã nghe và cho ý kiến về Dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Quảng Ninh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định mục đích, yêu cầu: Các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên quán triệt nghiêm túc, sâu sắc Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng trong đội ngũ cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; giữ gìn, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ và đồng thuận trong xã hội; nỗ lực phấn đấu, tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025. Căn cứ chương trình hành động, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tập trung lãnh đạo xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức triển khai với lộ trình, thời gian cụ thể; thực hiện nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đưa nội dung Nghị quyết thành nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, liên tục của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội từ huyện đến cơ sở. Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đề ra các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham gia ý kiến bổ sung, điều chỉnh một số nội dung, nhiệm vụ, giải pháp; đề nghị cụ thể hóa các nhiệm vụ, phân công rõ trách nhiệm, xác định thời gian thực hiện cụ thể.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đề nghị: trên cơ sở ý kiến của các đồng chí trong Ban Thường vụ, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, điều chỉnh, hoàn thiện, nâng tầm Chương trình hành động. Trong đó, lưu ý  cập nhật thông tin liên quan đến công tác quy hoạch, một số chương trình, đề án, Nghị quyết đã ban hành; bổ sung thêm đánh giá giữa nhiệm kỳ, nhóm giải pháp liên quan đến điều hành ngân sách. Mỗi nhóm giải pháp cần lựa chọn một đến hai điển hình triển khai thực hiện đạt kết quả, sản phẩm cụ thể.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Huyện ủy cũng đã cho ý kiến về 10 kết quả nổi bật năm 2020; đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng và Đảng viên, tập thể, các nhân lãnh đạo quản lý năm 2020; đánh giá xếp loại đối với Đảng bộ huyện năm 2020; báo cáo kết quả kiểm điểm tập thể, cá nhân các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy và công tác tổ chức cán bộ.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)