Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà: giải ngân vốn đầu tư công vượt so với chỉ đạo của tỉnh.

Tính đến ngày 30/9/2022, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn huyện Đầm Hà đạt 358.670/443.181 triệu đồng, đạt 80,93% kế hoạch vốn, vượt 0,93% so với chỉ đạo của tỉnh.

Trong đó, giải ngân vốn Trung ương hỗ trợ dự án dự án GPMB tuyến đường ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh giải ngân 38.816/43.000 triệu đồng đạt 90,27%KH vốn.

Giải ngân vốn tỉnh hỗ trợ trực tiếp 3 dự án giải ngân 14.540/14.556 triệu đồng, đạt 99,65% kế hoạch vốn.

Ngân sách huyện giải ngân 305.314/385.625 triệu đồng đạt 79,17% KH vốn. Trong đó vốn chấm điểm giải ngân đạt 77.341/78.467 triệu đồng, đạt 98,56% KH; vốn tăng thu giải ngân đạt 30.106/30.106 đạt 100%KH; vốn chương trình bền vững phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giải ngân 42.494/45.136 triệu đồng, đạt 94,15% KH; vốn NTM tỉnh hỗ trợ giải ngân đạt 70.010/87.100 triệu đồng đạt 80,4% KH; vốn cấp quyền sử dụng đất giải ngân đạt 85.363/144.816 triệu đồng đạt 58,95% KH.

Đồng chí Trần Việt Dũng, Chủ tịch UBND huyện kiểm tra tiến độ thi công ngầm tràn thôn Yên Sơn, xã Dực Yên

Cùng với quyết liệt trong giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, huyện Đầm Hà thường xuyên đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ GPMB; tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, kiểm tra tiến độ thi công các dự án công trình, giám sát về chất lượng, góp phần tạo động lực phát triển kinh tế – xã hội  địa phương.

                                                      Mai Thắm (Trung tâm TT&VH)