Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Huyện ủy Đầm Hà

Ngày 3/10, Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh do đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với  Huyện ủy Đầm Hà để thông báo kết quả giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, xây dựng tổ chức Đảng, đảng viên, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và một số nội dung công tác cán bộ Huyện ủy Đầm Hà. Làm việc với Đoàn có các đồng chí Thường trực Huyện ủy, HĐND, lãnh đạo UBND huyện.

Đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Đoàn giám sát Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ninh đã báo cáo kết quả giám sát theo Quyết định số 761 – QĐ/BTCTU ngày 1/7/2022. Theo đó, sau Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2020 – 2025, căn cứ Điều lệ Đảng, các Quy định, hướng dẫn của Trung ương, Huyện ủy Đầm Hà đã sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình mới. Xây dựng và ban hành các quy định, Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng tổ chức đảng, đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng. Huyện ủy và đảng ủy cơ sở đã thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát trong việc xây dựng, thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ phụ trách, theo dõi các đảng bộ, chi bộ, đi cơ sở nắm tình hình, dự sinh hoạt cấp ủy, chi bộ, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở. Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ cho cấp ủy cơ sở, chi bộ, nhất là bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, từng bước củng cố mô hình tổ chức đảng, các cấp ủy, và đội ngũ cấp ủy viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, tạo nguồn kết nạp đảng viên đảm bảo đúng quy trình, thủ tục. Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên được triển khai thực hiện theo quy định, hướng dẫn, kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. Cấp ủy cơ sở, chi bộ duy trì nề nếp sinh hoạt hàng tháng theo quy chế làm việc, nội dung chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được quan tâm. Huyện ủy và các cấp ủy cơ sở thực hiện nghiêm túc việc cấp ủy viên các cấp dự sinh hoạt chi bộ theo Quy định số 345 – QĐ/TU của Tỉnh ủy.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi làm việc

Đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy kết luận buổi làm việc

Sau khi nghe ý kiến của các đại biểu, kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Quyết Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn giám sát nhấn mạnh mặc dù sau Đại hội Đảng các cấp đã có sự thay đổi đội ngũ cán bộ từ huyện tới cơ sở, song huyện Đầm Hà đã nỗ lực trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành giữ vững nhịp độ tăng trưởng của huyện. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã nêu lên những tồn tại, hạn chế cần khắc phục và nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm Huyện ủy Đầm Hà cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới: Bám sát các chỉ đạo, Kết luận, Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh, xây dựng lộ trình, tiến độ triển khai, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; quan tâm lựa chọn, sắp xếp cán bộ đảm bảo tiêu chuẩn khi khi thành lập cơ quan Thanh tra và Phòng Nội vụ huyện; tiếp tục đánh giá mô hình Bí thư Đảng ủy đồng thời là Chủ tịch UBND xã; rà soát toàn bộ quy trình công tác cán bộ từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tập trung siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; quan tâm phát triển đảng viên, nhất là phát triển đảng ở doanh nghiệp, ở các thôn, khu;  quy hoạch cán bộ đảm bảo hài hòa giữa các ngành, lĩnh vực; xây dựng kế hoạch luân chuyển cán bộ quản lý chuẩn bị cho giai đoạn tới.

                                            Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)