Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Những kết quả tích cực trong phát triển kinh tế – xã hội 9 tháng

Trong 9 tháng năm 2022, với sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, KT-XH huyện Đầm Hà đạt được những kết quả rất tích cực. Đây là kết quả, động lực để huyện hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra trong năm 2022.

Thực hiện kế hoạch năm 2022, huyện Đầm Hà xác định bên cạnh những thuận lợi sẽ gặp không ít khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca mắc mới tăng nhanh sau nghỉ Tết Nguyên đán; bên cạnh đó, những khó khăn về giá cả đầu vào trong sản xuất nông nghiệp tăng cao song sản phẩm nông nghiệp, thủy sản khó tiêu thụ… đã tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống kinh tế – xã hội. Trên cơ sở phân tích rõ những thuận lợi và khó khăn, huyện đã xây dựng kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 phù hợp với tình hình của địa phương. Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, hàng tháng, quý đều có kiểm điểm đánh giá mặt được, chưa được và kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung bằng các văn bản và tại các phiên họp thường kỳ. Huyện Đầm Hà cũng tăng cường cải cách hành chính, nâng cao kỷ cương, kỷ luật hành chính, đặc biệt là trong kiểm tra, đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ, công việc đã giao. Chính vì thế, trong 9 tháng, kinh tế của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực, tạo điểm nhấn trong phát triển và đó cũng là những tín hiệu khả quan cho cả năm. Các chỉ tiêu về kinh tế đều đạt và vượt kế hoạch cùng kỳ: giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 1.924 tỷ đồng, bằng 69,2% KH, tăng 20,8% CK; giá trị sản xuất công nghiệp, TTCN, XDCB đạt 1.404 tỷ đồng bằng 67,5% KH  tăng 32,3% CK; tổng mức lưu chuyển hàng hoá  và doanh thu dịch vụ đạt 1.457 tỷ đồng, bằng 71,1% KH, tăng 22,8% so với CK… Chương trình giảm nghèo, Chương trình nông thôn mới được chủ động triển khai tích cực; huyện đã tổ chức Công bố Quyết định công nhận Xã Tân Lập đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, xã Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị hoàn thiện báo cáo, tài liệu minh chứng để tổng hợp hồ sơ đề nghị công nhận huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới  nâng cao năm 2022 theo lộ trình kế hoạch.

Các đồng chí lãnh đạo huyện trao QĐ của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã Đầm Hà đạt chuẩn NTM kiểu mẫu năm 2021

Công tác đảm bảo an sinh, phúc lợi xã hội được chú trọng, đời sống của người dân, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng hưởng chính sách xã hội tiếp tục được quan tâm. Chất lượng giáo dục mũi nhọn, giáo dục đại trà tiếp tục đạt được những kết quả tốt. Thực hiện tốt công tác khám, chăm sóc sức khỏe nhân dân, trong 9 tháng đã khám, chữa bệnh cho 41.806 lượt người. Tổ chức ngày hội việc làm và xuất khẩu lao động, giải quyết việc làm cho 1.100 lao động, đạt 91,6% KH năm; hộ nghèo giảm xuống còn 0,32%.

Huyện chỉ đạo ưu tiên bố trí nguồn lực triển khai các giải pháp phòng, chống dịch trước các diễn biến mới của tình hình dịch Covid-19 và một số dịch bệnh truyền nhiễm, nhất là tập trung thực hiện chiến lược vắc-xin “thần tốc” chủ động đi trước, làm trước, bảo đảm tuyệt đối an toàn.

Cùng với đó, coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; chỉ đạo tổ chức đồng loạt bầu trưởng thôn, bản, khu phố trong cùng một ngày (5/6/2022) và đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025  theo phương châm “Dân tin – Đảng cử”; chỉ đạo sắp xếp giám 6 thôn, bản, khu phố. Triển khai thực hiện công tác bố trí, điều động, luân chuyển đối với cán bộ, công chức, viên chức năm 2022; Công tác thông tin tuyên truyền các hoạt động sự kiện chính trị của huyện được quan tâm. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.

Những khởi sắc trong kết quả thực hiện nhiệm vụ KT-XH 9 tháng qua, thể hiện sự quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự đoàn kết, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân. Trên cơ sở đó, huyện đang tiếp tục tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp trong các lĩnh vực, động viên mọi tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động sản xuất, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đã đề ra.

                                                   Thu Hiền (TT TTVH)