Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà chuẩn bị cho Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2019

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ và sinh hoạt chi bộ; tiếp tục tuyên truyền, phổ biến, đưa các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào đời sống ở cơ sở. Trong tháng 3 và tháng 4 năm 2019, Đảng bộ huyện Đầm Hà sẽ tổ chức Hội thi kỹ năng nghiệp vụ của Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2019.

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ. Đồng thời, nâng cao kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho đội ngũ bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, khu phố và chi ủy viên tại cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng có giải pháp củng cố, kiện toàn chi bộ, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ thôn. Cũng là dịp giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm về nghiệp vụ, lý luận, thực tiễn trong xây dựng chi bộ, quá trình điều hành nhiệm vụ, kỹ năng giải quyết các tình huống, các vấn đề phát sinh trong thực tiễn ở cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Anh Chạc Sủi Sáng Bí thư Chi bộ, Trưởng bản Tài Lý Sáy xã Quảng Lâm

Để thực hiện tốt hội thi, Ban Thường vụ Huyện ủy Đầm Hà xây dựng kế hoạch, ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, ban giám khảo, các văn bản hướng dẫn tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đảng ủy cơ sở tổ chức hội thi. Theo đó, các đội tượng dự thi là Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện. Trên cơ sở kế hoạch của huyện, cấp ủy cơ sở đã làm tốt công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, triển khai kế hoạch hội thi đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với thực tế địa bàn. Hội thi năm nay có 27 thí sinh là Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản khu phố trên địa bàn huyện. Tại vòng sơ khảo, Ban tổ chức chia thành 3 cụm thi: Cụm thị trấn Đầm Hà, cụm xã Tân Lập và cụm xã Quảng Lợi. Mỗi cụm thi có từ 8-10 thí sinh tham dự.Tại đây, mỗi thí sinh sẽ phải trải qua hai phần thi đó là thi thuyết trình và trả lời câu hỏi trắc nghiệm. Nội dung của các phần thi tập trung vào Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng; các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy và huyện ủy, Đảng ủy liên quan trực tiếp đến chi bộ, cũng như hoạt động tự quản và các phong trào của thôn, khu phố… Vị trí, vai trò, chức năng nhiệm vụ của chi bộ; các bước thực hiện sinh hoạt chi bộ; công tác dân vận, công tác đảng viên, công tác xây dựng nông thôn mới; thực hiện quy chế dân chủ ở thôn, bản, khu phố và vai trò nhiệm vụ của chi ủy và bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố trong thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở. Trong phần thi thuyết trình mỗi thí sinh lựa chọn hai nội dung thuyết trình về dự thảo nghị quyết do chi ủy chuẩn bị trong một buổi sinh hoạt chi bộ đó là sinh hoạt thường kỳ, hoặc sinh hoạt theo chuyên đề. Sau khi hoàn thành các nội dung thi ở cơ sở, các thí sinh có điểm cao sẽ được lọt vào vòng chung kết Hội thi Bí thư Chi bộ đồng thời là trưởng thôn bản, khu phố cấp huyện được tổ chức vào tháng 4 năm 2019.

Anh Lỷ A Tài, Bí thư Chi bộ, trưởng thôn Màu Sán Cáu xã Quảng An

Hội thi là cơ hội giúp cho các cấp ủy chi bộ học hỏi được phương pháp xử lý, cách giải quyết những vấn đề đã xảy ra trong thực tế trên các lĩnh vực ở cơ quan, đơn vị, thôn bản, khu phố. Những kiến thức, kinh nghiệm của các thí sinh học được sẽ là những hành trang, cẩm nang hữu ích cho các cấp ủy chi bộ tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng Đảng tại cơ sở, giải quyết, xử lý các vấn đề phát sinh trong thực tiễn tại địa phương mình quản lý.

Đến nay, mọi công tác chuẩn bị cho Hội thi kỹ năng, nghiệp vụ Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố năm 2019 huyện Đầm Hà đã cơ bản hoàn thiện. Các thí sinh tham gia đều đang tích cực chuẩn bị cho các phần thi của mình hứa hẹn sẽ đem đến một Hội thi ấn tượng hấp dẫn và sẽ là dịp để huyện Đầm Hà chọn ra các thí sinh xuất sắc của huyện tham gia Hội thi Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, bản, khu phố cấp tỉnh vào tháng 5 năm 2019.

CTV. Trần Hoàn