Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam xã Quảng An nhiệm kỳ 2024-2029

Ngày 28/2/2024, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến dự có đồng chí Đào Biên Thùy – Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ tịch HĐND huyện; lãnh đạo Ủy ban MTTQ huyện; lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND xã.

Nhiệm kỳ qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An thường xuyên đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, không ngừng củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tích cực tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, quy ước, hương ước ở địa phương. Nhờ đó, các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do MTTQ xã phát động được các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo ở địa phương. Trong nhiệm kỳ, MTTQ và các tổ chức đoàn thể đã vận các tổ chức cá nhân, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm huy động các nguồn lực hỗ trợ xóa 10 nhà tạm, nhà ở dột nát trên địa bàn xã ( 7 nhà xây mới, 03 nhà sửa chữa với tổng số tiền 680 triệu đồng); Vận động ủng hộ phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn xã được 49 triệu đồng, 1000 bộ kít test nhanh, 5200 khẩu trang y tế; MTTQ xã đã tổ chức 06 buổi tuyên truyền phổ biển pháp luật về hòa giải ở cơ sở có trên 600 lượt người tham dự; các Tổ hòa giải đã tiếp nhận 16 vụ việc và tổ chức Hòa giải thành 16 vụ việc; Đã tổ chức triển khai thực hiện được 74 cuộc giám sát; Trong nhiệm kỳ đã tổng hợp hơn 142 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các ngành chức năng xem xét, giải quyết; năm 2023 xã hoàn thành xây dựng nhà Đại đoàn kết, xóa nhà ở dột nát cho hộ nghèo. Tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, hiến đất,  đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng cơ sở hạ tầng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn; Xây dựng 03 mô hình điểm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh” tại 03 thôn Hải An, Nà Thổng, Tầm Làng; Năm 2023 xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 11/11 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, 5/11 thôn xây dựng thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí hiện hành. Đời sống của người dân ngày càng được nâng cao, thu nhập bình quân năm 2023 đạt 68,5 triệu đồng/người/năm…

MTTQ huyện tặng hoa chúc mừng Đại hội

Phát huy kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Quảng An tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động theo hướng thực chất, thiết thực và hiệu quả; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; củng cố, kiện toàn về tổ chức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Mặt trận; phát huy vai trò, trách nhiệm các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc nhằm tăng cường củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn xã, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội bền vững; bảo đảm quốc phòng – an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng xã Quảng An đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.

Các đồng chí Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 ra mắt Đại hội

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội hiệp thương cử 33 đồng chí tham gia Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2024-2029 và hiệp thương cử đoàn đại biểu tham dự Đại hội MTTQ Việt Nam huyện nhiệm kỳ 2024-2029.

Xã Quảng An khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2019-2024

Quốc Nghị