Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII

Nhằm góp phần tuyên truyền, phổ biến những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII tới cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Đối tượng tham gia dự thi bao gồm báo cáo viên các cấp và đội ngũ tuyên truyền viên nòng cốt ở cơ sở; cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động; chiến sĩ các lực lượng vũ trang; đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị – xã hội; các tầng lớp nhân dân ở trong và ngoài nước.

Nội dung thi gồm: (i) Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới; (ii) Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc; (iii) Nghị quyết số 44-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; (iv) Nghị quyết số 45-NQ/TW ngày 24/11/2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới.

Về hình thức thi, Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trắc nghiệm, trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tại địa chỉ https://baocaovien.vn và các báo, tạp chí, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi. Mỗi tuần thi có 01 bộ câu hỏi (gồm 11 câu), trong đó có 10 câu trắc nghiệm liên quan đến nội dung thi được lựa chọn ngẫu nhiên từ bộ đề của Ban Tổ chức và 01 câu dự đoán số lượt người trả lời đúng tất cả các câu trắc nghiệm. Mỗi lượt thi trực tuyến kéo dài tối đa 10 phút. Bài dự thi chỉ được coi là hợp lệ khi người dự thi trả lời đủ 11 câu hỏi.

Kết thúc mỗi tuần thi, Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ công bố kết quả các cá nhân đạt giải trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) và một số báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử. Người dự thi được tham gia thi tối đa 07 lượt thi trong mỗi tuần thi.

Về thời gian thi, Cuộc thi được tổ chức từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 17/3/2024, gồm 03 tuần thi: Tuần thi thứ nhất từ ngày 26/02/2024 đến hết ngày 03/3/2024; tuần thi thứ hai từ ngày 04/3/2024 đến hết ngày 10/3/2024; tuần thi thứ ba từ ngày 11/3/2024 đến hết ngày 17/3/2024.

Về cách thức dự thi, người dự thi sử dụng các thiết bị điện tử có kết nối Internet để tham gia Cuộc thi, truy cập địa chỉ của Cuộc thi trên Trang Thông tin điện tử tổng hợp Báo cáo viên (baocaovien.vn) hoặc các báo, tạp chí điện tử, trang thông tin điện tử có link liên kết Cuộc thi. Người dự thi cung cấp đầy đủ, đảm bảo chính xác thông tin cá nhân trước khi vào thi theo yêu cầu.

Về các bước tham gia, tại Trang chủ của Cuộc thi, người dự thi thực hiện các bước sau: (i) Nhập các thông tin cá nhân; (ii) Người dự thi bấm nút “Vào thi” để vào phần trả lời các câu hỏi; (iii) Sau khi trả lời các câu hỏi trắc nghiệm, người dự thi phải dự đoán tổng số lượt người thi trả lời chính xác 10 câu hỏi trước; nhấp chuột vào phần “Nộp bài” để kết thúc phần trả lời. Thời gian tối đa mỗi lượt thi là 10 phút (thời gian được tính kể từ thời điểm người dự thi bắt đầu vào thi đến thời điểm bấm nút nộp bài thi).

Mỗi tuần thi, người dự thi được tham gia tối đa 07 lượt thi. Ban Tổ chức Cuộc thi sẽ lấy kết quả thi cao nhất trong các lần thi của người dự thi để xét giải thưởng. Người trả lời đúng tất cả 10 câu hỏi trắc nghiệm tại mỗi lượt dự thi của tuần thi. Người dự đoán đúng hoặc gần đúng nhất số lượt người dự thi trả lời đúng 10 câu hỏi trắc nghiệm (tại tuần thi đó). Người có thời gian hoàn thành bài thi ít nhất tại lượt thi được xét.

Về giải thưởng, mỗi tuần thi có các giải thưởng bao gồm: 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng/giải; 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 2.000.000 đồng/giải; 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng/giải; 05 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 500.000 đồng/giải. Căn cứ kết quả cuộc thi và nguồn kinh phí từ công tác xã hội hóa (nếu có), Ban Tổ chức Cuộc thi xem xét, quyết định điều chỉnh cơ cấu giải thưởng, mức giải thưởng, quà tặng cho phù hợp.

Người tham gia có thể tra cứu, tìm hiểu thông tin, thể lệ, hướng dẫn, giải đáp, cập nhật hoạt động của Cuộc thi tại đây. (https://baocaovien.vn/).

Quốc Nghị