Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Ninh lần thứ III

Sáng 31/10, tại TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh long trọng tổ chức Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Quảng Ninh lần thứ III-2019. Tham dự Đại hội có 250 đại biểu chính thức đại diện cho trên 162.000 đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Với chủ đề “Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đoàn kết, phát huy nội lực, hội nhập và phát triển”, Đại hội đã dành nhiều thời gian đánh giá thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội Đại biểu các DTTS tỉnh Quảng Ninh lần thứ II; đánh giá những thành tựu, kết quả đã đạt được trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước về công tác dân tộc và đại đoàn kết dân tộc; đánh giá công tác phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2014 – 2019.

Các vị đại biểu Trung ương và tỉnh Quảng Ninh dự Đại hội.

Sau 4 năm triển khai, toàn tỉnh đã có 5 địa phương cấp huyện, 92/111 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 54/54 thôn, 5/17 xã ra khỏi diện đặc biệt khó khăn; 98% dân số khu vực nông thôn có nước sạch sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% xã có đường liên thôn được cứng hóa; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện thường xuyên đạt 100%; hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc từ 26,4% năm 2015 giảm xuống còn 5,6% năm 2018; nhiều người đã tự nguyện viết đơn ra khỏi diện hộ nghèo, thể hiện ý chí vươn lên.

Đại hội cũng đúc rút những bài học kinh nghiệm, xác định nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân tộc, chính sách dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong vùng đồng bào DTTS giai đoạn 2019 – 2024. Qua đó, tạo động lực để đồng bào các DTTS vươn lên xây dựng đời sống ấm no, hạnh phúc; củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận của nhân dân, đồng bào các DTTS đối với sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước.

Đồng chí Phan Văn Hùng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác dân tộc tỉnh.

Đại hội đã thông qua Quyết tâm thư thực hiện trong giai đoạn 2019 – 2024 và tôn vinh, biểu dương 28 tập thể, 54 cá nhân tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc, trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2014 – 2019. Đồng thời, hiệp thương chọn cử 13 đại biểu của tỉnh Quảng Ninh đi dự Đại hội Đại biểu các DTTS Việt Nam vào năm 2020.

Trích nguồn: Mạnh Trường – Minh Hà (baoquangninh.com.vn)