Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Hội nghị báo cáo viên tháng 10/2019

Sáng ngày 30/10, Huyện ủy Đầm Hà đã tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 10/2019. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà- Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh, huyện; Bí thư, Phó Bí thư các chi, Đảng bộ cơ sở; trưởng, phó các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; đảng viên các Đảng bộ: Cơ quan Huyện ủy, Chính quyền, Công an, Quân sự huyện, khối MTTQ và các tổ chức chính trị- xã hội huyện.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến nội dung thông báo nhanh kết quả Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII); quán triệt quy định 205-QĐ/TW ngày 23/9/2019 của Bộ chính trị về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chạy chức, chạy quyền; Những điểm mới theo hướng dẫn số 21- HD/BTCTW ngày 18/10/2019 của BTC TW về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức Đảng, đảng viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Bộ quy tắc ứng xử người Đầm Hà: “Đoàn kết- sáng tạo- tự tin- thân thiện” và định hướng tuyên truyền trong thời gian tới.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Bí thư Huyện ủy thông tin nhanh kết quả hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 11 (khóa XII)

Thông qua hội nghị, giúp các đại biểu nắm vững các thông tin từ đó tuyên truyền tổ chức thực hiện tốt các các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

                                       CTV.Minh Hải