Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Giao ban Ủy ban kiểm tra tháng 10

Ngày 30/10, Cơ quan Uỷ ban kiểm tra – Thanh tra huyện đã tổ chức hội nghị giao ban tháng 10, triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Vũ Thị Vui – Thủ trưởng Cơ quan Uỷ ban kiểm tra – Thanh tra chủ trì hội nghị.

Trong tháng 10, Ủy ban kiểm tra (UBKT) từ huyện đến cơ sở đã làm tốt công tác tham mưu giúp cấp ủy thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thực hiện tốt chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019 theo kế hoạch đề ra; tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ do Điều lệ Đảng quy định đảm bảo đúng quy trình; tăng cường công tác giám sát thường xuyên, sâu sát nắm tình hình cơ sở; xem xét, xử lý đơn thư, kỷ luật theo thẩm quyền. Đối với cấp huyện, đã thực hiện xong chương trình kiểm tra, giám sát năm 2019; đối với cấp cơ sở đã thực hiện 48 cuộc, các cuộc còn lại đang đôn đốc thực hiện, trong đó có đơn vị đã hoàn thành như Đảng bộ Thị trấn Đầm Hà, Đảng bộ xã Tân Bình, Đảng bộ xã Quảng Lâm. Công tác kiểm tra, giám sát của UBKT Huyện ủy: đã tổ chức kiểm tra 1 đảng viên, 1 tổ chức Đảng khi có dấu hiệu vi phạm; kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng đối với 10 tổ chức; kiểm tra tài chính Đảng đối với Đảng ủy Cơ quan Chính quyền, các xã Quảng An, Dực Yên, Tân Lập, Chi bộ Ngân hàng NN&PTNT, Trung tâm Thủy lợi GT&MT. Cấp ủy các cấp và Chi bộ tổ chức thi hành kỷ luật đảng viên đối với 7 trường hợp; UBKT Huyện ủy thi hành kỷ luật đối với 1 trường hợp. Việc thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc và thủ tục theo quy định. Qua kiểm tra, giám sát đã giúp TCĐ và đảng viên nâng cao nhận thức về công tác kiểm tra, giám sát của Đảng; nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong việc tổ chức thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát, lưu trữ hỗ trợ các cuộc kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đầy đủ, đảm bảo theo quy định.

Đồng chí Vũ Thị Vui – Thủ trưởng Cơ quan UBKT – Thanh tra huyện kết luận hội nghị

Triển khai nhiệm vụ 2 tháng cuối năm  2019, UBKT các cấp tiếp tục tập trung bám sát sự chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công tác kiểm tra, giám sát; hoàn thành các cuộc kiểm tra, giám sát trước ngày 30/11/2019; tiếp tục đôn đốc, tổng hợp các tổ chức, cá nhân chấp hành thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra;  Chủ động nắm tình hình kiến nghị, phản ánh, đơn thư và thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố các thuộc thẩm quyền; chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho Đại hội Đảng theo hướng dẫn; xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát năm 2020.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)