Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đại hội Chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ, nhiệm kỳ 2022-2025

Chiều ngày 1/7, Chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện đã tổ chức Đại hội chi bộ lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Dự có đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy, cùng toàn thể đảng viên chi bộ.

Trong nhiệm kỳ qua, Chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ huyện đã cơ bản hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ, đảm bảo việc lãnh đạo, chỉ đạo cơ quan chuyên môn thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị. Tham mưu giúp cấp ủy, UBND huyện quán triệt, triển khai, hướng dẫn và tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ về công tác tổ chức, nội vụ và các nhiệm vụ do Huyện ủy, UBND huyện giao. Công tác tổ chức cán bộ, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ cán bộ, đảng viên tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Từ đó, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức không ngừng được nâng lên. Việc nhận xét, đánh giá quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ được thực hiện đúng quy trình; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách tiền lương, thi đua-khen thưởng cho cán bộ, đảng viên công chức, viên chức và chính sách người có công trong toàn huyện. Chi bộ lãnh đạo thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Hằng năm, Chi bộ luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, 100% cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trỏe lên…

Đại hội bầu Chi ủy và Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ khóa mới

Phát huy các kết quả đạt được của nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ Cơ quan Tổ chức – Nội vụ đề ra mục tiêu tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo toàn diện cơ quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; cán bộ, đảng viên trong chi bộ chủ động trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, nhiệm vụ, chỉ tiêu, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ về công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác nội vụ.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ khóa mới

Trên tinh thần dân chủ, đoàn kết đại hội đã tiến hành bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 03 đồng chí. Đồng thời bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ, nhiệm kỳ 2022-2025.

Quốc Nghị