Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đầm Hà triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022

Ngày 30/6, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở huyện Đầm Hà tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe báo cáo tình hình thực hiện quy chế dân chủ 6 tháng đầu năm 2022. Quy chế dân chủ ở cơ sở tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc ở tất cả các cơ quan, đơn vị từ huyện đến cơ sở; phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân; góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện, các lĩnh vực đời sống, xã hội cơ bản diễn ra trong trạng thái bình thường mới, người dân đã thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch Covid-19; các hoạt động sản xuất kinh doanh, từng bước được phục hồi. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tình hình dân tộc, tôn giáo ổn định; tổ chức bộ máy biên chế tinh gọn, hoạt động hiệu quả; công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực, kỷ luật, kỷ cương hành chính được tăng cường; công tác an sinh xã hội được đảm bảo; Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện chủ trì hội nghị.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế dân chủ huyện nhấn mạnh nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 : Tiếp tục quán triệt, triển khai các quan điểm chỉ đạo Chỉ thị số 30-CT/TW, ngày 18/02/1998 của Bộ Chính trị khóa VIII về “Xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở”. Đẩy mạnh thực hiện QCDC ở cơ sở, gắn với hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, chủ đề công tác năm 2022: “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; đẩy mạnh thu hút đầu tư; nâng cao chất lượng cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh”. Triển khai có hiệu quả chương trình giảm nghèo, chương trình xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; chỉnh trang đô thị; cải cách hành chính, chuyển đổi số; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng huyện Đầm Hà đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tiến hành khảo sát, lựa chọn chấm điểm các mô hình điển hình về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trong các loại hình năm 2022; đề xuất  khen thưởng những tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở.

                                                                              Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)