Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025

Sáng ngày 2/7/2022, Chi bộ Văn phòng HĐND và UBND huyện đã tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm kỳ 2022-2025. Đến dự và chỉ đạo đại hội có đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện.

Nhiệm kỳ 2020 – 2022, bên cạnh những thuận lợi, còn có nhiều khó khăn, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo của Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện, Ban Thường vụ Đảng ủy Cơ quan chính quyền; cấp ủy và tập thể Chi bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Chi bộ đã đề ra và các nhiệm vụ cấp ủy cấp trên giao. Cấp ủy, Chi bộ, đảng viên đã phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu khắc phục khó khăn, phát huy sức mạnh tập thể, đạt nhiều thành tích trên tất cả các lĩnh vực công tác, hoạt động của cơ quan và các tổ chức đoàn thể. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được coi trọng, công tác xây dựng Đảng và quản lý cán bộ, đảng viên được quan tâm, tạo chuyển biến tích cực, công tác cán bộ luôn được chú trọng và đi vào nề nếp. Thực hiện kiểm soát và tham mưu soạn thảo các văn bản, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; kịp thời tổng hợp báo cáo tháng, quý, năm, các báo cáo phục vụ các kỳ họp, cuộc họp của HĐND, UBND huyện. Luôn quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đoàn thể. Hằng năm Chi bộ đều được xếp loại “Chi bộ trong sạch vững mạnh” và hoàn thành xuất sắc nhiệm, 100% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Bên cạnh những thành tích đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra những mặt hạn chế và bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ chính trị của chi bộ. Trên cơ sở các kết quả đã đạt được của nhiệm kỳ 2020–2022, Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đã đề ra phương hướng hoạt động của nhiệm kỳ 2022–2025.

Đại hội tiến hành bầu Chi ủy nhiệm kỳ 2022-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện ghi nhận và đánh giá cao kết quả Chi bộ Văn phòng HĐND- UBND huyện đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời cũng chỉ ra những mặt tồn tại hạn chế, khó khăn. Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí đề nghị Chi bộ  Văn phòng HĐND&UBND huyện cần tập trung làm tốt công tác xây dựng Đảng, chú trọng giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, gắn với việc thực hiện Nghị quyết TW4 khóa XII, Kết luận 01-KL/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Cùng với đó là thực hiện tốt công tác tham mưu tổng hợp, công tác dân tộc, công tác hành chính – quản trị, công tác Trung tâm hành chính công… Tập trung cải tiến lề lối, tác phong làm việc khoa học, tích cực chuyển đổi số để nâng cao chất lượng công việc.

Đồng chí Lê Bình Phượng – Phó chủ tịch UBND huyện, Bí thư Đảng ủy Cơ quan chính quyền huyện, tặng hoa chúc mừng Chi ủy Chi bộ khóa mới.

Với tinh thần tập trung dân chủ, đoàn kết, Đại hội Chi bộ Văn phòng HĐND&UBND huyện đã bầu ra Chi ủy Chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025 gồm 3 đồng chí và bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ.

Quốc Nghị