Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Chi bộ Đảng đầu tiên ra đời – Bước ngoặt lớn trong phong trào cách mạng của Đầm Hà

Cách đây 72 năm, ngày 28/10/1948,  tại căn cứ Núi Hứa – xã Đại Bình, chi bộ Đảng đầu tiên của huyện Đầm Hà được thành lập, đánh dấu bước ngoặt lịch sử quan trọng trong tiến trình đấu tranh cách mạng của quân và dân Đầm Hà. Dưới sự lãnh đạo của Chi bộ Đảng đầu tiên, lớp lớp cán bộ, đảng viên, quân và dân trong huyện đã không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, anh dũng dấu tranh giành độc lập tự do, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, quân và dân Đầm Hà đã đoàn kết, anh dũng đấu tranh, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ cũng như sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc. Sau khi Chi bộ Đảng đầu tiên được thành lập, hệ thống tổ chức Đảng, đảng viên và quân dân du kích đã không ngừng lớn mạnh, trưởng thành. Các phong trào đấu tranh cách mạng diễn ra sôi nổi với các cuộc tiến công chớp nhoáng vào đồn bốt của địch, trừng trị ngụy quân, chặn đường tiếp tế của giặc trên sông, biển Đầm Hà. Cuối năm 1948 Tỉnh ủy Hải Ninh đã cử cán bộ về giúp Đầm Hà xây dựng lực lượng cốt cán để lãnh đạo phong trào cách mạng. Tháng 1/1949 Ban cán sự huyện Đầm Hà được thành lập do đồng chí Hoàng Kiên làm Trưởng ban, đưa phong trào cách mạng ở Đầm Hà sang bước phát triển mới. Quân và dân Đầm Hà đã từng bước phá vỡ “Hành lang phản động”, “xứ Nùng tự trị” và “Vành đai trắng của địch”, lập nên những chiến công vang dội góp phần cùng cả nước làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”. Chiều ngày 28/7/1954 tên lính Pháp cuối cùng rút khỏi Đầm Hà, Đầm Hà được hoàn toàn giải phóng, kết thúc 9 năm gian khổ, trường kỳ chống Pháp, mở ra một trang mới trong lịch sử cách mạng của dân tộc nói chung, huyện Đầm Hà nói riêng.

Đội du kích Đầm Hà

Đi qua thời kỳ kháng chiến chống Pháp đến thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, quân và dân Đầm Hà vẫn luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường bất khuất của mảnh đất anh hùng giàu truyền thống cách mạng. Tháng 1/1959 Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tổ chức Đại hội lần thứ nhất, đề ra hướng đi đúng đắn cho phong trào đấu tranh cách mạng. Đại hội kêu gọi toàn bộ cán bộ, đảng viên đoàn kết một lòng, thi đua phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Các kỳ Đại hội Đảng tiếp theo, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã tập trung xây dựng Đảng, lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế xã hội, củng cố Quốc phòng – An ninh, đập tan mọi âm mưu và hành động chống phá của Mỹ – Tưởng. Với khẩu hiệu “Tay cày, tay búa”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt, tất cả để đánh thắng hoàn toàn giặc Mỹ xâm lược”, Đầm Hà cùng miền Bắc là hậu phương vững chắc chi viện cho miền Nam, góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước, tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.. Ở nơi đây, mỗi tấc đất, tấc làng đều còn in đậm dấu ấn về những cống hiến, hi sinh của quân và dân Đầm Hà. Đã có trên 1.300 người con của Đầm Hà lên đường nhập ngũ, lập nên những chiến công làm rạng rỡ quê hương, có những đồng chí đã anh dũng hi sinh và được công nhận là liệt sĩ. Tiêu biểu như: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Lỷ A Cỏong; Anh hùng liệt sĩ Lê Lương; Anh Hùng liệt sĩ Hà Quang Vóc…

Xuyên suốt chặng đường 72 năm xây dựng và trưởng thành, Đảng bộ huyện Đầm Hà đã thể hiện vai trò lãnh đạo toàn diện, với những quyết sách và phương hướng cụ thể, hiệu quả. Trải qua 2 lần chia tách, tái lập, mặc dù có xuất phát điểm thấp, cơ sở hạ tầng thiếu thốn, đời sống kinh tế của nhân dân còn nhiều khó khăn, song với sự quan quan tâm của Trung ương, của tỉnh và truyền thống anh hùng, Đầm Hà đã từng bước vượt khó đi lên. Qua mỗi nhiệm kỳ,dưới ánh sáng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà, nhân dân các dân tộc trong huyện đã đoàn kết đồng lòng, tập trung trí tuệ, sức lực, vận dụng sáng tạo, linh hoạt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tế ở địa phương và đạt được những thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt bình quân 14,17%. Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ. Diện mạo của huyện có nhiều khởi sắc. Đời sống nhân dân được nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 2.620 USD. Tỷ lệ hộ nghèo của huyện giảm xuống còn 0,45 %; các xã Tân Lập, Dực Yên và Thị trấn Đầm Hà không còn hộ nghèo…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy trao Quyết định thành lập Đảng bộ xã Quảng Tân

Sau 72 năm, từ một chi bộ non trẻ với 4 đảng viên, được tôi luyện qua đấu tranh, thử thách, đến nay, Đảng bộ huyện đã có 35 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 2.068 đảng viên, 76/76 thôn, bản khu phố đã có chi bộ Đảng, Hệ thống chính trị từ huyện, đến cơ sở không ngừng được kiện toàn, củng cố và phát triển vững mạnh.

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc

Tự hào về mội chặng đường đã qua, hướng về Đại hội Đảng bộ huyện Đầm Hà nhiệm kỳ 2020 -2025, với phương châm “ Đổi mới, Sáng tạo, Đột phá”, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng và kỳ vọng rằng; Đại hội lần thứ XXV nhiệm kỳ 2020 -2025  tiếp tục tô thắm thêm trang sử truyền thống của quê hương Đầm Hà anh hùng, xây dựng huyện Đầm Hà ngày càng phát triển.

         Thanh nga – TTTT&VH Đầm Hà