Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đảng bộ thị trấn Đầm Hà đoàn kết sáng tạo vững tin trong nhiệm kỳ mới

Thực hiện Nghị quyết Ðại hội Đảng bộ thị trấn Đầm Hà lần thứ VII nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong 5 năm qua Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Đầm Hà đã đoàn kết, sáng tạo, chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Những thành quả đạt được là động lực để Ðảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Đầm Hà vững tin trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thị trấn Đầm Hà có diện tích là 3,69 km2, dân số 7.758 nhân khẩu với 9 dân tộc anh em cùng sinh sống, là trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện, có trục đường quốc lộ 18 A chạy qua, thuận lợi phát triển dịch vụ, thương mại và tiểu thủ công nghiệp. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, với sự quan tâm lãnh đạo của tỉnh, của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, Đảng bộ thị trấn Đầm Hà đã nêu cao tinh thần đoàn kết và phát huy trí tuệ của cả hệ thống chính trị đưa ra những quyết sách đúng đắn trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Để không ngừng nâng cao vai trò lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, 5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Đầm Hà đã từng bước đổi mới phương thức lãnh đạo, tập trung chỉ đạo xây dựng các chi bộ cơ sở vững mạnh, phát huy vai trò tiên phong gương mẫu của đảng viên trong gia đình và tổ dân khu phố, đổi mới nâng cao chât lượng sinh hoạt chi bộ, giải quyết các vấn đề mới, vấn đề khó trong nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Đầm Hà nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Từ Đảng bộ đến các chi bộ cơ sở luôn thực hiện tốt công vận động quần chúng, chăm lo xây dựng chỉnh đốn đảng, đảm bảo tốt nguyên tắc tập trung, dân chủ, tự phê bình và phê bình trong các cuộc sinh hoạt. Tập trung hướng về cơ sở, gần dân, sát dân. Việc đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng được giám sát chặt chẽ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của của cán bộ đảng viên. Tập trung nâng cao chất lượng, đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, cho cán bộ, đảng viên. Tổ chức học tập, quán triệt, xây dựng các chương trình kế hoạch thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, của tỉnh. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI, Khóa XII) gắn với Chỉ thị 05 CT/TW của Bộ Chính trị được triển khai thực hiện nghiêm túc, 100% chi bộ cơ quan, đoàn thể của thị trấn đã xây dựng chương trình hành động và trên 90% cán bộ, đảng viên viết thu hoạch, liên hệ kiểm điểm, đề ra chương trình rèn luyện tạo sự chuyển biến tốt về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên. Tinh thần thái độ, ý thức trách nhiệm với công việc, ý thức phục vụ nhân dân ngày càng được nâng lên. Đảng bộ thị trấn Đầm Hà còn thường xuyên chăm lo xây dựng tổ chức cơ sở Đảng, tích cực bồi dưỡng, kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp mới được 59 đảng viên. Làm tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí, sử dụng cán bộ đi đôi với phát huy vai trò, năng lực, sở trường của cán bộ, đảng viên. Tập trung sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết 18, Nghị quyết 19-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 6 – Ban Chấp hành Trung ương (khóa XII). Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật trong Đảng, thực hiện nghiêm túc quy định tiếp công dân của  người đứng đầu cấp ủy, qua đó lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên và tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong Đảng, xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cùng với công tác xây dựng Đảng, Đảng bộ thị trấn Đầm Hà đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính được thực hiện nhiêm túc. Hoạt động của bộ phận một cửa được nâng cao, việc giải quyết các thủ tục hành chính được thực hiện công khai, minh bạch, giảm thời gian và các thủ tục hành chính cho các tổ chức và công dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền đã không ngừng được nâng lên. MTTQ và các đoàn thể nhân dân đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, hướng về địa bàn dân cư gắn với thực hiện quy chế dân chủ, phát huy vai trò của quần chúng, thực hiện chức năng giám sát bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tổ chức tốt các phong trào thi đua, hỗ trợ đoàn viên phát triển sản xuất, tạo điều kiện cho đoàn viên, hội viên nêu cao vai trò gương mẫu, tích cực lao động sản xuất nâng cao đời sống góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội mà Đảng bộ thị trấn đã đề ra.

5 năm qua, Đảng bộ thị trấn Đầm Hà đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chương trình hành động về phát triển kinh tế xã hội ở địa phương. Từ những chủ trương và giải pháp phù hợp đã tạo tiền đề vững chắc để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thị trấn Đầm Hà thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Từ năm 2015 đến nay, thị trấn Đầm Hà đã phát huy nội lực, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, vượt qua khó khăn thách thức đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm tăng 16,38%, tăng 3,15% so với mức tăng trưởng bình quân của đầu nhiệm kỳ. Thu ngân sách hàng năm đạt trung bình 10,126 tỷ đồng/năm, đạt 127,16%, tăng 17,16% so với Nghị quyết Đại hội. Thu nhập bình quân đầu người năm 2015 đạt 37 triệu đồng đến năm 2020 đạt 65 triệu đồng, tăng 28 triệu đồng .

Với điều kiện tự nhiên và giao thông thuận lợi, thị trấn Đầm Hà xác định thương mại dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, vì vậy những năm qua cùng với sự quan tâm của nhà nước, của tỉnh, của huyện, thị trấn đã được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng không gian đô thị, đặc biệt là hệ thống đường giao thông. Thị trấn đã tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, thông thoáng cho các thành phần kinh tế, khuyến khích các hộ gia đình, các doanh nghiệp trong và ngoài huyện đầu tư vốn, các phương tiện, thiết bị kỹ thuật phát triển cách loại hình thương mại dịch vụ, phát triển năng động theo nhu cầu của thị trường. Hoạt động thương mại được mở rộng kết nối với các thị trường lân cận như Tiên Yên, Hải Hà, Móng Cái và thành phố Hạ Long, tạo ra nguồn hàng hóa phong phú đa dạng đáp ứng nhu cầu mua sắm tiêu dùng của nhân dân. Các loại hình dịch vụ vận tải, cung ứng hàng hóa, vật tư thiết bị phát triển mạnh làm tăng nhanh các hộ kinh doanh buôn bán, giải quyết việc làm cho nhiều lao động của địa phương. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa và doanh thu từ thương mại, dịch vụ đạt 2.951 tỷ đồng, tăng 2.107 tỷ đồng so với nhiệm kỳ trước, tăng bình quân 17,95%/năm. Số hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ từ 700 hộ năm 2015 tăng lên 890 hộ năm 2019.

Mô hình nuôi ngan sao của gia đình anh Đinh Văn Thắng, phố Hà Quang Vóc thị trấn Đầm Hà

Đi đôi với phát triển thương mại, dịch vụ, công nghiệp tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn thị trấn cũng đang có bước phát triển khá, thị trấn Đầm Hà khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vốn, KHKT mở rộng sản xuất kinh doanh. Các sản phẩm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từ quy mô nhỏ đến nay đã được mở rộng về quy mô, phát triển phong phú trên nhiều lĩnh vực. Giá trị ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt đạt 167,24 tỷ đồng, tăng bình quân 16,86%/ năm.

Trong Sản xuất nông, lâm, thủy sản, thị trấn Đầm Hà đã triển khai quy hoạch các vùng sản xuất tập trung, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, bước đầu tổ chức sản xuất theo quy mô nhóm hộ. Thị trấn hiện có 8 HTX, 15 trang trại, gia trại hoạt động có hiệu quả. Nhờ tích cực trong công tác tuyên truyền vận động nên người dân  đã dần đưa các cây con mới vào nuôi trồng góp phần tăng năng suất và giá trị trên một diện tích canh tác. Giá trị ngành trồng trọt đạt 4,2 tỷ đồng/năm, bằng 114,03% so với nhiệm kỳ trước. Cùng với trồng trọt nhân dân đã đầu tư xây dựng chuồng trại, mở rộng các trang trại chăn nuôi gia súc gia cầm lên tới hàng trăm con, nhiều hộ cho thu nhập từ chăn nuôi đạt hàng trăm triệu đồng/năm, giá trị ngành chăn nuôi đạt 31 tỷ đồng/năm. Tổng giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp trong nhiệm kỳ ước đạt 181,60 tỷ đồng.

Thi công công trình chỉnh trang đô thị thị trấn Đầm Hà chào mừng Đại hội Đảng các cấp

Công tác chỉnh trang đô thị được quan tâm đẩy mạnh, tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước và các thành phần kinh tế ước đạt trên 600 tỷ đồng. Nhiều công trình giao thông, thủy lợi, chỉnh trang đô thị, nhà văn hóa khu phố được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng. Điển hình như đường Đầm Hà – Đầm Buôn, kè bờ sông Đầm Hà giai đoạn 2, ngã 5 Bưu Điện cũ, đường Minh Khai 2, Cải tạo đường phố Bắc Sơn, Cải tạo đường phố Lỷ A Coỏng đến Tân Thanh, Chỉnh trang đô thị qua các khu phố trên địa bàn. Nhân dân hiến đất, cây cối, vật kiến trúc trị giá trên 5 tỷ đồng. Tập trung vận động nhân dân thực hiện tốt Chỉ thị 09 của Ban Thường vụ Huyện ủy và kế hoạch 77 của UBND huyện về lập lại trật tự hành lang an toàn giao thông vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện Đầm Hà. Kết quả đạt trên 98% so với kế hoạch, trong đó đã có 493/511 hộ tự tháo dỡ, tạo cho thị trấn Đầm Hà một diện mạo mới, trở thành một đô thị sáng, xanh, sạch, đẹp, là trung tâm chính trị, kinh tế của huyện.

Phong trào thể dục thể thao trên địa bàn thị trấn phát triển sâu rộng

Các lĩnh vực văn hóa xã hội cũng được chỉ đạo sâu sát. Sự nghiệp giáo dục đã có bước phát triển mới cả về quy mô, chất lượng và cơ sở vật chất. Hệ thống trường học đều được đầu tư khang trang với các trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác giảng dạy, các trường Mầm non, Tiểu học, THCS, đều được công nhận trường chuẩn quốc gia, tiếp tục duy trì phổ cập giáo dục tiểu học, THCS. Tỷ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp vào các trường Cao đẳng, Đại học ngày càng tăng, đội ngũ giáo viên ngày không ngừng được chuẩn hóa nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của ngành giáo dục. Công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm, cơ sở vật chất trang thiết bị y tế được tăng cường, các chương trình y tế quốc gia, tiêm chủng mở rộng cho trẻ em, phòng ngừa các bệnh xã hội được đẩy mạnh. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao ngày càng đa dạng, phong phú và phát triển. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa đô thị văn minh được nhân dân các khu phố đón nhận và đồng tình hưởng ứng, hàng năm có trên 95% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa. Lễ hội Đình Đầm Hà được duy trì và phát huy. Các chương trình quốc gia về giảm nghèo, giải quyết việc làm, các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, hiện nay trên địa bàn thị trấn không còn hộ nghèo, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo, quốc phòng an ninh được giữ vững.

Lễ hội Đình Đầm Hà nơi lưu giữ và trao truyền những nét văn hóa truyền thống của nhân dân Đầm Hà

Qua 5 năm nhìn lại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Đầm Hà đã hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, xây dựng thị trấn Đầm Hà trở thành trung tâm chính trị, hành chính, kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện. Phấn khởi trước những thành tích đạt được, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị trấn Đầm Hà sẽ tiếp tục đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, đẩy lùi khó khăn, thách thức; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp; nhân lên sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; vững tin trong nhiệm kỳ mới.

                            Mai Thắm – Quốc Nghị (Trung tâm TT&VH)