Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bồi dưỡng chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022

Sáng ngày 22/8, Trung tâm chính trị huyện Đầm Hà phối hợp với Văn phòng Huyện uỷ mở lớp Bồi dưỡng chuyên đề Chỉ thị 05-CT/TW năm 2022. Học viên tham dự lớp bồi dưỡng là cấp ủy viên các chi, đảng bộ cơ sở phụ trách công tác tuyên truyền; bí thư, phó bí thư các chi bộ, thôn, bản khu phố; chủ tịch UB. MTTQ và trưởng các tổ chức chính trị – xã hội các xã, thị trấn.

Tham gia lớp bồi dưỡng các học viên được học tập các Chuyên đề: Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 16-CT/TU ngày 15/9/2021của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chuyên đề “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, năng lực, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ”; Đồng thời các học viên cũng đã được quán triệt, triển khai Quyết định số 19/2022/QĐ-UBND của UBND tỉnh về triển khai phong trào thi đua “Học và làm theo Bác” trên địa bàn huyện và Hướng dẫn đăng ký mô hình, tiêu chí đánh giá công nhận mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh lớp bồi dưỡng

Với những kiến thức đã tiếp thu được tại lớp bồi dưỡng giúp cán bộ, đảng viên cơ sở tiếp thu và nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển của tư tưởng Hồ Chí Minh từ đó mỗi đảng viên, công chức, viên chức tiếp tục học tập, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, vận dụng tốt vào trong thực tiễn để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao; xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.                                                                         

                                                                Thu Hiền (Trung tâm TT-VH)