Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Thường trực Huyện ủy cho ý kiến về một số nội dung quan trọng

Ngày 23/8, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã chủ trì buổi làm việc để nghe và cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã nghe và cho ý kiến về rà soát việc ban hành, sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định của Huyện ủy khi Trung ương, tỉnh ban hành mới hoặc sửa đổi, bổ sung quy chế, quy định. Theo đó, có 11 quy chế, 6 quy định, 6 quyết định ban hành các quy chế của các cơ quan giúp việc của Huyện ủy đã ban hành, đang có hiệu lực; 1 nội dung ban hành mới: Ban hành quyết định về nội quy bảo vệ bí mật của Nhà nước trong các cơ quan Đảng, tổ chức chính trị – xã hội huyện; 1 nội dung sửa đổi: quyết định về việc ban hành quy chế quản lý, sử dụng tài chính của Huyện ủy.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận nội dung này, đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị trên cơ sở ý kiến tham gia của các đại biểu, Văn phòng Huyện ủy tiếp thu, bổ sung, cập nhật. Các cơ quan Ban Đảng tiếp tục nghiên cứu, rà soát các nội dung, căn cứ, tham mưu hoàn thiện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì buổi làm việc

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã nghe và cho ý kiến về tiến độ thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển đảng viên năm 2022 của các chi, đảng bộ trực thuộc.

Thanh Nga (Trung tâm TT&VH)