Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Huyện ủy Đỗ Thị Ninh Hường kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố

Chiều ngày 1/6/2022, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – TUV, Bí thư Huyện ủy đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 tại các xã Đầm Hà, Tân Lập, Đại Bình và Dực Yên.

Qua kiểm tra, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường –TUV, Bí thư Huyện ủy ghi nhận và đánh giá cao sự lãnh, chỉ đạo kịp thời, sát sao của Đảng ủy và chính quyền các xã trong công tác chuẩn bị bầu cử trưởng thôn. Theo đó các địa phương đã tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh công tác tuyên truyền và triển khai các văn bản hướng dẫn của cấp trên về công tác bầu cử chức danh trưởng thôn cho các tổ bầu cử trong xã. Trong quá trình chuẩn bị, các địa phương đã phát huy dân chủ ở cơ sở, tiến hành các bước hiệp thương đúng theo quy định pháp luật. Những ứng cử viên ra ứng cử chức danh trưởng thôn đều là những người có năng lực, trình độ để đảm đương công việc của thôn. Đến nay, hầu hết các thôn tại các xã đã niêm yết thông tin người ứng cử, danh sách cử tri, chuẩn bị hòm phiếu, trang trí khánh tiết khu vực bầu cử.

Bí thư Huyện ủy Đỗ Thị Ninh Hường, kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đầm Hà

Đồng chí Bí thư Huyện ủy đề nghị các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra cơ sở vật chất, bố trí khu vực bỏ phiếu hợp lý, khoa học, chú ý dọn vệ sinh môi trường, trang trí khánh tiết bầu cử tại các điểm bỏ phiếu. Tất cả phải được chuẩn bị sẵn sàng để cuộc bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025 được diễn ra công bằng, dân chủ và an toàn, thực sự là ngày hội của toàn dân.

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, Bí thư Huyện ủy kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Dực Yên

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Đại Bình

Quốc Nghị – Trung tâm TTVVH