Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Đầm Hà sẵn sàng cho cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Xác định cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố có vai trò quan trọng ở cơ sở, huyện Đầm Hà đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch bầu cử đến các địa phương trên địa bàn. Đến nay, công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố đã được Đảng bộ, Chính quyền và người dân trên địa bàn huyện thực hiện chu đáo, sẵn sàng.

Thời điểm này, tại nhà văn hóa các thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện đã hoàn thành việc trang trí khánh tiết, khẩu hiệu tuyên truyền, chuẩn bị cơ sở vật chất như bàn ghế, hòm phiếu, nội quy, biên bản bầu cử… để phục vụ cho bầu cử vào ngày 5/6 tới. Danh sách các ứng cử viên cũng đã đươch niêm yết công khai tại các điểm bầu cử để người dân xem xét và lựa chọn người xứng đáng để bầu làm trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, danh sách cử tri cũng đã được niêm yết để người dân theo dõi thông tin. Cùng với đó, các thôn, bản, khu phố đang tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử để nhân dân nắm rõ ngày bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố, qua đó thực hiện quyền làm chủ của mình trong việc lựa chọn, bầu người có đủ đức, đủ tài, xứng đáng đại diện cho nhân dân…

Với sự chuẩn bị chu đáo, bài bản, đúng quy định, tin rằng cuộc bầu cử trưởng thôn, bản, khu phố trên địa bàn huyện diễn ra vào ngày 5/6 tới đây sẽ thành công và thực sự trở thành ngày Hội của toàn dân.

Một số hình ảnh chuẩn bị cho bầu cử trên địa bàn huyện:

Quốc Nghị