Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Bí thư Huyện ủy Đỗ Thị Ninh Hường dự sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Đông, xã Quảng Tân

Chiều ngày 4/1/2023, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy dự sinh hoạt chi bộ thường kỳ tháng 1 tại Chi bộ thôn Tân Đông, xã Quảng Tân. Cùng dự có lãnh đạo Văn Phòng Huyện ủy, Đảng ủy xã Quảng Tân.

Thôn Tân Đông có 115 hộ với 384 nhân khẩu. Chi bộ thôn hiện có 9 đảng viên. Tại buổi sinh hoạt, Chi bộ thôn đã thông tin đến đảng viên những nội dung về các văn bản chỉ đạo của cấp trên; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 12/2022 của chi bộ và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 1/2023. Trong tháng 12/2022, Chi bộ thôn đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; tập trung tuyên truyền nhân dân chăm sóc tốt cây trồng vụ đông, phòng chống dịch bệnh cho vật nuôi; đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn…

Đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường, TUV, Bí thư Huyện ủy phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Tân Đông, xã Quảng Tân.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt Chi bộ thôn Tân Đông, đồng chí Đỗ Thị Ninh Hường – Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của chi bộ và vai trò, trách nhiệm của từng đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí cũng nhấn mạnh một số nội dung mà Chi bộ bản cần quan tâm thực hiện trong thời gian tới, đó là: Tập trung xây dựng Kh chương trình công tác của năm 2023 một cách cụ thể để triển khai thực hiện, tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn thôn; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác sinh hoạt chi bộ, các nghị quyết của chi bộ ban hành đảm bảo sát thực tiễn; lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể của thôn thực hiện tốt các nhiệm vụ; quan tâm đến công tác kết nạp đảng viên, tiếp tục mở rộng dân chủ tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Tuyên truyền, vận động nhân dân thay đổi nhận thức, tư duy trong sản xuất nông nghiệp để hướng đến xây dựng nền nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; quan tâm đến công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, tuyên truyền nhân dân về xây dựng NTM, công tác ANTT, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, đặc biệt trong dịp Tết.

Chi bộ thôn Tân Đông tổ chức kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú

Trước đó, Chi bộ thôn Tân Đông cũng đã tổ chức Lễ kết nạp đảng viên cho quần chúng ưu tú Nông Đức Quang.

Quốc Nghị