Chủ đề công tác năm 2020: "Huyện Đầm Hà tự hào tiến bước dưới cờ Đảng" - Chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020)

Tổng kết công tác dân vận và công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Chiều ngày 4/1/2023, huyện Đầm Hà đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác dân vận, thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo, năm 2022, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm túc QCDC ở cơ sở; triển khai đồng bộ Chương trình tổng thể phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; chỉ đạo thành công cuộc bầu cử thôn, bản khu phố nhiệm kỳ 2022- 2025. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân, giải quyết đơn thư của công dân; Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo. Mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò trong công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh. BCĐ thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp kịp thời kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động BCĐ QCDC ở cơ sở, trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDC tại cơ sở. Việc thực hiện QCDC ở các loại hình ngày càng nề nếp, hiệu quả thực chất hơn, góp phần tạo sự đồng thuận trong tập thể mỗi cơ quan, đơn vị; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Đồng chí Đặng Văn Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị

Trong năm 2022, BCĐ 35 huyện đã bám sát chỉ đạo của BCĐ 35 tỉnh, Thường trực Huyện ủy thực hiện tốt các nội dung KH công tác năm đã đề ra. Chủ động hoàn thành một cuộc khảo sát theo KH công tác năm đối với 35 chi Đảng bộ cơ sở và Phòng GD&ĐT huyện. Quan tâm đẩy mạnh công tác lý luận, bồi dưỡng, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ nền tảng tư tưởng cả Đảng; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được tăng cường, kịp thời nắm bắt và xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở, tạo được sự đồng tình, hưởng ứng của nhân dân. Công tác nắm tình hình và định hướng thông tin báo chí, dư luận nhân dân có nhiều chuyển biến rõ nét; kịp thời định hướng và cung cấp thông tin nhanh đến cán bộ, đảng viên và nhân dân trước các vấn đề phức tạp, nhân dân quan tâm. Công tác phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, xấu độc được triển khai đồng bộ bằng các hình thức răn đe, nhắc nhở, xử phạt hành chính; thực hiện nghiêm quy định về phát ngôn báo chí, bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc việc sử dụng mạng Internet theo đúng quy định của Nhà nước.

Quốc Nghị